A Barankovics István Alapítvány

A Barankovics István Alapítvány a magyar és az európai kereszténydemokrácia modern értékeit képviselő szervezet. 2006-ban hozta létre a Kereszténydemokrata Néppárt azzal a céllal, hogy ápolja a keresztény politizálás előremutató hagyományait, és keressen kereszténydemokrata szellemiségű választ a 21. század társadalmi-politikai kihívásaira. Az Alapítvány támogatja a keresztény és demokratikus értékrend elkötelezettjeit meggyőződésük elmélyítésében, a demokráciát más világnézetek talajáról elfogadóknak pedig meg kívánja mutatni a kereszténydemokrata társadalomszervező elvek létjogosultságát. Tevékenységével kifejezésre szeretné juttatni, hogy a társadalmi együttélésnek a mai Magyarországon is vannak közös értékei, amelyek megtalálása mindannyiunk érdeke. Az Alapítvány célja továbbá az európai kereszténydemokrácia kultúrájának reprezentálása, a modern keresztény és demokrata identitás ápolására irányuló tevékenységformák támogatása.  A rendelkezésére álló anyagi és szellemi erőforrásokat a keresztény humanizmus és a demokratikus állampolgári kultúra megerősítésének érdekében több területen kamatoztatja:

a.) Támogatja a keresztény közösségen belüli információáramlást, de – túl ezen – szolgáltatásai és programjai nyitottak mindenki számára, aki tenni akar a társadalom megerősítéséért, a közösségi együttélés alapjainak megszilárdításáért.

b.) Honlapján folyamatosan bővülő, szabadon kutatható adatbázist működtet az érdeklődők, a kutatók és a diákok tájékozódásának segítésére. Információkat oszt meg a magyar és európai kereszténydemokrácia aktuális kérdéseiről. Külföldön megjelenő szaklapok és szakkönyvek gyűjtésével segíti a tájékozódást.

c.) Otthont ad a kereszténydemokrata szellemiséget és hagyományokat ápoló előadásoknak, konferenciáknak és kulturális programoknak. 

d.) A magyar társadalmi problémák megoldásához szellemi műhelyek és kutatások támogatásával, társfinanszírozásával, a kereszténydemokrácia társadalmi és politikai céljait szolgáló szakkönyvek, tanulmányok megjelentetésével járul hozzá.

e.) Törekszik arra, hogy a fiatalok megértsék és elsajátítsák a felelős állampolgári lét alapjait. elsajátítsák a felelős állampolgári részvétel kompetenciáit és megismerjék a modern kereszténydemokrácia értékeit.

f.) A fenti célokkal összefüggő pályázati tevékenységet folytat.

Magyarországon – számos demokráciához hasonlóan – a parlamenti képviselettel rendelkező pártok alapítványai költségvetési támogatásban részesülnek. A Barankovics István Alapítvány tevékenységét a költségvetési törvényben meghatározott támogatásból és magánszemélyek esetenkénti adományaiból fedezi. Lehetőségeinek bővítésére együttműködési keret-megállapodást kötött a Hanns-Seidel Alapítvánnyal.