Az Alapítvány támogatása

A Barankovics István Alapítvány vagyoni támogatása - csatlakozás az Alapítványhoz

A Barankovics István Alapítvány, a törvényi előírásoknak megfelelően, belföldi és külföldi természetes és jogi személyektől támogatást fogadhat el. Ennek módjáról az Alapítvány Alapító Okiratának 5. pontja a következőképpen rendelkezik:

„5.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival. A felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.",
továbbá
„5.4. Az Alapítvány támogatást csak egyértelműen azonosítható személytől fogadhat el. A támogatás az azt nyújtó személy pénzforgalmi számlájáról az Alapítvány pénzforgalmi számlájára történő utalással történik. Az Alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az Alapítvány honlapján közzé kell tenni, ha
   a.) a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy
  b.) külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja."

Fentiekből következően támogatás tehát:
  - csak egyértelműen beazonosítható személytől,
  - kizárólag saját folyószámláról történő utalással,
  - és a kuratórium jóváhagyása után fogadható el.

A Kuratórium visszautasíthatja a felajánlást, ha a felajánló-csatlakozó személy nyílt, vagy alapos okkal feltehető célja eltér az Alapítvány céljaitól.

Kérjük, amennyiben csatlakozni kíván Alapítványunkhoz és vagyoni eszközökkel is támogatni kívánja céljainkat, vegye föl a kapcsolat irodánkkal.

E-mail: iroda@barankovics.hu
Telefon: +36-1-323-06-07

Támogatását előre is köszönjük!

A Barankovics István Alapítvány pénzforgalmi számlája:
CIB Bank: 10700024 - 44927406 - 51100005

Külföldről történő utalás a következők szerint lehetséges:
Az alapítvány EUR számlája: 10700024-44927406-50000005
IBAN számlaszám: HU09-1070-0024-4492-7406-5000-0005
SWIFT/BIC kód: CIBHHUHB
A bank címe: CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.