Rejtett dimenziók műhely

In memoriam Kopp Mária

A Kutatóintézet „Rejtett dimenziók” műhelye a társadalmiságnak azokra az aspektusaira irányítja a figyelmet, amelyekre a közéleti kommunikációban – és így a közgondolkodásban is – megítélésünk szerint kisebb figyelem irányul, mint amekkora ezeket a kérdéseket jelentőségükhöz képest megilletné. Míg a magyarok általában tisztában vannak a gazdasági fejlődés (napjainkban inkább a minket sújtó válság) mutatóival, addig meglehetősen tájékozatlanok vagyunk az életminőségünket meghatározó további kérdésekben és az erre irányuló kutatások eredményeinek alakulását illetően. 

„A mai fogyasztói társadalom azt sugallja, hogy ha van pénzünk, azaz anyagi tőkénk, akkor mindent el tudunk érni. Mérhetetlenül leegyszerűsített világkép ez, amelynek az a lényege, hogy az ember értékét anyagi lehetőségei szabják meg. A modern, fogyasztói világ válságának központi jellemzője ez a beállítottság, amely a pénztőke mindenhatóságát sulykolja, elsősorban a tévécsatornák, a reklámok és a nagyáruházak fogyasztói szentélyei révén. A pénztőke fő jellemzője, hogy ha elosztják, mindenkinek kevesebb jut belőle, mint ha egyvalaki kaparintja meg. Ezzel szemben újra meg újra felismerjük, hogy a tőkének vannak olyan formái is, amelyeket nem kell erőszakkal vagy manipulációval elvennünk egymástól, mert mindenki annál gazdagabbá válik, minél többet ad belőle másoknak. Évszázadokon át az emberiség közös bölcsességének alapja volt ez a szemlélet, a mai társadalomtudomány azonban csak az utóbbi évtizedekben fedezi fel és fogalmazza újra a társadalmi fejlődés alapelveit. Fontos fordulatról van szó: olyan alapkérdésekre kell választ keresnie az ezredforduló társadalmának, mint hogy mi a valódi fejlődés, s mi a célja.” Kopp Mária

Műhelyünk fő témáit azok a tudományterületek és a mai magyar társadalomra vonatkozó kutatások határozzák meg, amelyek segítenek a fogyasztói társadalom életideálját meghaladó életstratégiákat jelentő alternatívák felállításában.
A kutatóintézet szemléletmódja tudatosan vállalt értékalapú megközelítést tükröz. Azt gondoljuk, hogy – bár a tudomány érdeksemleges – nem feltétlenül értéksemleges. Lehet célja az egymás iránti bizalom felépítése, a magunkba vetett hit megerősítése, az emberi élet egy más minőségének képviselete. Ebben segít minket Kopp Mária modellje.