Hangfelvételek Barankovics Istvántól

Barankovics István 1947-es választási rádióbeszéde

Részlet a beszédből:

"Azt kívánjuk, hogy az állam az embereket szabad, egyenlő jogú és a tökéletesedés nemes igényével felruházott lelkes lényekként tisztelje és védelmezze. Az állam van az emberekért és nem az emberek vannak az államért. Az állam nem öncélú, hanem az emberek földi boldogulásának szolgálatára rendelt intézmény."


Barankovics István interjúja az emigrációban Mindszenty bíboros letartóztatásának körülményeiről

Részlet az interjúból:

"A fontosabb eseményekről rendszeres és részletes politikai naplót vezettem, amelyet sikerült külföldre hoznom. Emigrációm első hónapjaiban, amikor az események még frissen éltek emlékezetemben, ezeket a feljegyzéseket kiegészítettem és feldolgoztam. Más dokumentumaim is vannak, ezért sok esetben dátumszerűen is tudom, mikor mi történt."


Barankovics István interjúja a Demokrata Néppárt politikájáról és visszaemlékezése emigrációba kényszerítésének körülményeiről

Részlet az interjúból:

"A szökésen kívül semmilyen más lehetőséget nem láttam arra, hogy Rákosi lelkiismeretlen tervét meghiúsíthassam. Azt tudtam, hogy amíg szabad vagyok a kívánt nyilatkozatot nem adom meg, de egyetlen pillanatra sem áltattam magam azzal, hogy a politikai rendőrség módszereinek ellent tudok állni. Ehhez nem elég lelkierő, de szerencsés fizikai és pszichikai alkat is kell...Sem az emigráns sorsot, sem a hazatérés idejét illetően semmiféle illúziót nem tápláltam. Világosan tudtam, hogy mit vállalok és hogy mit veszítek, mert a magyar nemzet az én egyetlen földi örökkévalóságom és csak egy hazám van, Magyarország. A szökés elhatározása volt életem legnehezebb és legkeserűbb döntése, de világosan tudatában voltam annak is, hogy egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a párt feloszlatását a Rákosi által követelt gyalázatos deklaráció nélkül nyilvánosságra hozhassam, mert sem a sajtóban, sem a parlamentben otthon nem volt módom nyilatkozni. Egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a Néppárt képviselőit - akikkel szemben kötelezettséget éreztem - megvédjem, hogy belőlük akaratuk ellenére a Rákosi által kívánt nyilatkozatot kikényszerítsék, vagy nevükben kiadják. Rákosi tervének nyilvánosságra hozatala ugyanis a Néppártból kikényszerítendő, vagy nevében kiadandó ilyen nyilatkozat politikai értékét a kormány szempontjából megsemmisítette. Egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy az erkölcsi öngyilkosságtól megmeneküljek. S végül, egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a nemzeti katolikus egyház tervét leleplezzem, ettől a kezdeményezéstől a kormány kedvét elvegyem. Szökésem sikerült és ezeket a célokat el is értem. Én az emigrációba nem önként jöttem, én kényszerültem."