A filmek ereje a konfliktuskezelésben - Kisebbségi filmajánló

A globalizáció eredményeként egyre inkább multikulturális nagyvárosok alakulnak, a sokszínűség világszerte terjed. Az együttélés gyakran nehézségekbe ütközik, egymás meg nem értése veszélyes következményekkel járhat. A helyzet azonban nem újkeletű; ugyanazzal a problémával kell szembenéznie az emberiségnek, mint egész eddigi léte során, azaz: hogyan valósítható meg a többség és kisebbség konfliktusainak kezelése?

A mozgófilmnek igen nagy szerepe lehet az együttélés elősegítésében, mivel a társadalmi magatartásformák közvetítője. Számos elmélet létezik a média-manipuláló hatásával kapcsolatban, azonban összességében azt lehet megállapítani, hogy a film vagy média által elért hatás mértéke és aránya nem jelezhető előre.[1] Bajomi-Lázár Péter továbbviszi a gondolatot és az empirikus kutatások[2] alapján azt állapítja meg, hogy ez a hatás valószínűleg nem nagy, nem közvetlen és nem egyirányú. Azonban még ennek ellenére is állíthatjuk: korántsem közömbös, hogy a filmművészet miként jeleníti meg a társadalmi problémákat, az alkotók milyen értékrend mellett teszik le a voksukat. Az, hogy a helyes magatartást sugallják az emberek felé mégiscsak jelentőséggel bír, esetlegesen kognitív disszonanciát is okozhat az egyénben, ha felismeri, hogy a film oly módon hat az érzelmeire, ami nem egyeztethetők össze azokkal az értékekkel, amiket általában fontosnak tart. Ez további kommunikációt indikálhat, ami végeredményben a belső feszültség feloldásával jár és a konfliktusos helyzetek bölcsebb kezelését jelenti.

Szemző Ildikó Kisebbségek a filmművészetben című dolgozatában a film jelentőségét egyrészt abban látja, hogy hatással lehet az előítéletek feloldására, másrészt pedig abban, hogy bemutatja  milyen a kommunikáció a többségi és kisebbségi csoportok között a gazdasági és társadalmi változások eredményeként kialakult államok társadalmában.

A mozgókép teljesen más eszközökkel szólítja meg a hallgatóságot, mint egy tudományos érvényességű dolgozat. Sokkal tágabb értelmezési keretet enged a befogadónak, hat az érzelmekre, gyakran lezáratlanul hagyja a történetet, ezzel is arra késztetve a befogadót, hogy többször átgondolja a problémát, ő maga fejezze be a történetet, részévé váljon az eseményeknek.

A következőkben ajánlott az elmúlt tíz évben forgatott filmek tartalmas időtöltést ígérnek a téma iránt érdeklődőknek:

Életrevalók (2011) (előzetes)

A segítség (2011) (előzetes)

Lemon Tree (2008) (előzetes)

Gettómilliomos (2008) (előzetes)

Ütközések (2004) (előzetes)

Hotel Ruanda (2004) (előzetes)

The Syrian Bride (2004) (előzetes)

Antós Judit

Felhasznált irodalom:

Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média?, Médiakutató, 2006 nyár, letöltés ideje: 2013. június 24.

Szemző Ildikó: Kisebbségek a filmművészetben, letöltés ideje: 2013. június 23.

 


[2] lövedékelmélet (Lasswell, 1927),  kétlépcsős hatásmodell (Lazarsfeld et al., 1944), kultivációs elmélet (Gerbner, 1969),  szelektívészlelés-elmélet (Klapper, 1960),  hallgatásispirál-elmélet (Noëlle-Neumann, 1974),  napirendelmélet (McCombs és Shaw, 1972), framingelmélet (Herman és Chomsky, 1988), használat és kielégülés-modell (Blumler és Katz, 1974), kódolás-dekódolás-modell (Hall, 1980),  performatívhatás-modell (Dayan és Katz, 1992)