Így tanítom az etikát - pályázati kiírás pedagógusok részére

 

A Barankovics István Alapítvány

az általános- és középiskolák etikaoktatási gyakorlatainak fejlesztésére,
a jó gyakorlatok ösztönzésére,

p á l y á z a t o t   h i r d e t  

pedagógusok részére.

A pályázat célja:

Az etikaoktatás terén bevált jó gyakorlatok ösztönzése, bemutatása és disszeminációja. Pályázni etikaoktatási óratervekkel, vagy iskolai projektekkel (kivételes esetekben más megoldásokkal) lehet az alábbi témakörökben:

  • korunk erkölcsi kihívásai
  • a fiatalok életében releváns erkölcsi kérdések
  • társas kapcsolatok, közösségek működésének erkölcsi aspektusai egyéb
  • A pályázók köre: általános és középiskolai gyakorló pedagógusok

Pályadíj:

  • I. helyezett: 100 000 Forint
  • II. helyezett:   75 000 Forint
  • III. helyezett:   50 000 Forint

A zsűri szakvéleménye alapján a legjobb pályaműveket szakmai konferencián mutatjuk be.  A zsűri szakvéleménye alapján az arra érdemes munkákat a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala digitális kiadvány formájában megjelenteti és minden érdeklődő pedagógus számára hozzáférhetővé teszi.

A pályamunkák benyújtásának határideje:
2014. április 28., éjfél

A pályamunkák benyújtásának módja: 
elektronikus formában (pdf, doc, docx) az iroda@barankovics.hu e-mailcímre,
a levél tárgyához a következőt kérjük írni: ’ETIKA PÁLYÁZAT’
 

Eredményhirdetés: 
2014. május 10.

Díjátadás és a legsikeresebb pályamunkákat bemutató konferencia: 
2014. május 17. – Budapest

A pályázat részletei:

A pályázatra a mellékelt adatlap kitöltésével és megküldésével történik. Egy pedagógus csak egy pályázatot nyújthat be. Pályázni egyaránt lehet már megvalósított és sikeres, folyamatban lévő, illetve újonnan kidolgozott anyagokkal. A pályázatban felhasználhatók szakirodalomból vett módszertani elemek és azok kombinációi, de a munkának alapvetően a szerző saját alkotásának kell lennie. Amennyiben a pályázat óraterv, és projektterv, annak kidolgozásához a mellékelt űrlapot is fel kell használni.

Elbírálási kritériumok:

A téma relevanciájának indoklása, NAT kompatibilitás, nevelési célok meghatározása, fejlesztendő kompetenciák körének indoklása, a célcsoport szociokulturális sajátosságainak való megfelelés, modern oktatási módszerek alkalmazása és a választott oktatási módszer indoklása, az óravázlat/projektterv kidolgozottsága, oktatási segédanyagok, szemléltetőeszközök kidolgozottsága, módszertani színvonal, eredetiség, életszerűség, kreativitás.

Mellékletek:

Kötelezően kitöltendő pályázati adatlap letöltése

Űrlap letöltése óratervhez

Űrlap letöltése projekttervhez