Minority SafePack: a történelmi kisebbségek beleszólást követelnek Európa asztalánál a saját ügyeikbe

Őshonos, vagy más néven történelmi európai kisebbségeknek azokat a csoportokat nevezzük, amelyek határváltozások, vagy más történelmi események következtében kerültek kisebbségi sorba. Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, lélekszámuk meghaladja a 100 milliót. Minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Az Európai Unióban számuk körülbelül 40 millió, ezek közé tartozik a határon túli magyarság is. Most az őshonos, történelmi kisebbségek hallatnak magukról és kezdtek európai polgári kezdeményezésbe nyelvük, kultúrájuk érdekében, a jobb politikai érdekérvényesítés feltételeinek megteremtéséért, a kisebbségvédelem uniós garanciáinak erősítéséért.  Ami most uniós szinten történik Csáky Pál felvidéki magyar EP képviselő szerint történelmi fordulat, „kisebbfajta csoda” is lehet, hiszen eddig – bár a diszkrimináció tilalmát a Lisszaboni Szerződés kimondta – a nemzetiségek helyzetét Brüsszelben alapvetően a tagállamok belügyének tekintették.  

A 62. FUEN kongresszus helyszíne: a  bonchidai Bánffy-kastély (A kép forrása:transindex.ro.)

Az európai polgári kezdeményezést elindító FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) a kisebbségi érdekképviselet platformja. 1949-ben jött létre, mára az európai történelmi kisebbségek legnagyobb ernyőszervezete, jelenleg 93 taggal rendelkezik 32 tagállamból. A szervezet életében fordulópontot jelentett a vasfüggöny lebontása, ami után a keleti blokk kisebbségei is csatlakozhattak hozzá. A FUEN több nemzetközi fórumon, így például az Európai Unióban, az Európa Tanácsnál, valamint az ENSZ-nél és az EBESZ-nél képviseli érdekeiket. Évente megrendezett kongresszusain az őshonos kisebbségek 150-300 képviselője gyűlik össze.

Bonchidától Brüsszelig

Legutóbb 2017 májusában, 62. alkalommal ült össze a FUEN kongresszus, amelynek központi témája a kisebbségek autonómiájának szélesítése, az EU kisebbségvédelmi szemléletének formálása. A háromnapos kolozsvári rendezvényen ötven tagszervezet képviselői, több mint háromszáz küldött és meghívott vett részt.  Erdély „versailles-i” kastélyában, a  bonchidai Bánffy-kastélyban a magyar kisebbség iniciatívájára indították útjára azt az akciót, amelynek célja egymillió aláírás összegyűjtése a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására.

A kezdeményezés bejegyzését korábban ugyan elutasította az Európai Bizottság (EB), de az elutasító határozatát a kezdeményezők megtámadták az EU luxembourgi bíróságán. Ahogy Csáky Pál fogalmazotta kisebbségi Dávid neki mert menni a nagyhatalmú Góliátnak, azaz Európai Bizottságnak”. Először az európai polgári kezdeményezések történetében az EU bírósága kimondta, hogy a kezdeményezést az Európai Bizottságnak újra át kell gondolnia. Ezt követően idén márciusban az EB megállapodott a kezdeményezőkkel a javaslatcsomag sorsáról.  

Kapcsolódási pontok az uniós szakpolitikákhoz

A javaslatcsomag, amihez az aláírásokat gyűjtik 7+1 pontot tartalmaz. A FUEN Romániai Magyar Demokrata Szövetség aktív támogatása mellett előterjesztett programja abból indul ki, hogy az Európai Uniónak a jelenleginél többet kellene tennie a nemzeti kisebbségek védelmében, mert a mostani szabályozás nem képes kivédeni a hátrányos megkülönböztetést minden esetben.  Bár az unió a nemzeti kisebbségek ügyét alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozónak tekinti, a kezdeményezőknek sikerült megtalálni azokat a pontokat, amelyek a meglévő uniós szakpolitikák, akciók mentén erősíthetik a nemzetiségek anyaországokon belüli státuszát, azaz tényleges előrelépést biztosíthatnak a történelmi kisebbségek – köztük a határon túli magyarok – számára.  Olyan intézkedések meghozatalát sürgetik, amelyek nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében képesek javítani a helyzeten. Az etnikai és nyelvi sokféleség védelmére például a kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára is elérhető támogatási programokat, nyelvi sokféleség központok felállításának szükségességét veti fel. Kutatásokat sürget a kisebbségek Európa szociális és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulásának értékéről, mert a FUEN úgy látja, értetlenség övezi a kisebbségeknek az unió régióinak megerősítésében játszott szerepét. Leszögezi, hogy ezeknek a kisebbségeknek (létszámuk miatt) nem lehet az Európai Parlamentben képviselete, tehát fennáll annak veszélye, hogy jogos követeléseik uniós szinten elsikkadnak. A javaslatcsomag intézkedéseket sürget a diszkrimináció csökkentése, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén is.  Többek között felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke csak a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni fellépésről szól, de nem nevesíti külön a nemzetiségeket.     

Minden aláírásra szükség van

A kezdeményezést papíron és az interneten is alá lehet írni. A 250 ezer aláírás összegyűjtését vállaló RMDSZ példájára a FUEN több tagszervezete is konkrét vállalásokat fogalmazott meg. A 40 milliós történelmi kisebbség köréből az 1 millió aláírás összegyűjtése reális célkitűzésnek látszik, ám a szervezők azt szeretnék, ha a támogatók a lehető legtöbb tagállamból gyűlnének össze, és ami még ennél is sokkal fontosabb, a többségi társadalom is melléjük álljon. A kampány egyben a többség – kisebbség viszony javulását is szolgálhatja, hiszen alkalmat ad annak kommunikációjára, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés nem jelenti a többség jogainak sérelmét.  

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke (A kép forrása: transindex.ro.)

Lépegetünk, lassan haladunk. A másik jó hír, hogy ma elindul az a munka, amit évekkel ezelőtt megterveztünk: az egymillió aláírás összegyűjtése. Meg tudjuk tenni, hisszük azt, hogy 60 millió ember többet érdemel. Hiszünk abban, hogy jót akarunk, nem akarunk elvenni senkitől jogokat. Szolidárisak vagyunk, és az elmúlt években bizonyítottuk, hogy az európai őshonos kisebbségek tudnak szolidárisak lenni egymással, és biztos vagyok abban, hogy az egymillió aláírás összegyűjtése immár nem több egy technikai részletkérdésnél” - mondta az RMDSZ elnöke Kelemen Hunor. Szerinte sokkal nagyobb kihívás partnereket keresni, és fenntartani a már elindított lobbitevékenységet. „Olyan partnerekre van szükségünk, akik képesek lesznek az európai közvélemény formálására, azoknak a meggyőzésére, akik szerint a kezdeményezés veszélyt jelent a többségi társadalomra.” 

Vincze Loránt, a FUEN-elnök (A kép forrása: transindex.ro)

Vincze Loránt, a FUEN-elnök köszöntő beszédében elmondta, Európa mindannyiunk közös otthona. „Vannak, akik nem szeretik a kulturális sokszínűséget, és mindent romokban szeretnének látni. De Bonchida a legjobb példa arra, hogy a romokból is visszaépíthető egy kastély. Újból és újból el kell ismételnünk azt, hogy a kisebbségek gazdagítják Európát, erről meg kell győznünk a többségieket és a tagországok kormányait egyaránt. A kisebbségvédelmi kezdeményezéssel Európát gazdagabbá tehetjük”.

 Az Minority SafePack akcióhoz itt lehet csatlakozni. Ugyanitt magyar nyelven elérhető az európai polgári kezdeményezés hivatalos háttérdokumentuma is.

Nemes Alexa

Felhasznált irodalom:

http://rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/9%20pont%20HU%20spreads%20qr.pdf

http://itthon.transindex.ro/?hir=47220

http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/utjara-indult-bonchidan-a-minority-safepack-alairasgyujtesi-kampanya