Egy elkötelezett európai: Helmut Kohl (1930. április 3. - 2017. június 16.)

2017. június 16-án, 87 éves korában ludwigshafeni otthonában elhunyt a kereszténydemokrata Helmut Kohl, aki rekord ideig, négy cikluson keresztül volt német kancellár. Számos történelmi jelentőségű tett fűződik a nevéhez, túlzás nélkül állíthatjuk egyik formálója volt a kontinens történelmének. Ő volt, aki végül valóra váltotta Konrad Adenauer álmát, a német újraegyesítést. Németországban csak „újraegyesítő kancellárként”, a „német egység atyjaként” emlegették. A berlini fal leomlása után komoly tekintélyre tett szert Európában is. Helmut Kohlnak elévülhetetlen érdemei voltak az európai egység, az unió keleti bővítésének megteremtésében csakúgy, mint az Euró bevezetésében. Neki köszönhető, hogy az Európai Parlament kereszténydemokrata frakciója (EPP-csoport) learathatta a kontinens újraegyesítésének babérjait. Kohl kereszténydemokrata kormányzása mintául szolgált a rendszerváltás első magyar miniszterelnökének, Antall Józsefnek is. Orbán Viktor Facebook profilján így búcsúzott tőle: „Isten nyugosztalja Magyarország barátját, a nagy öreget.”

Orbán Viktor látogatása Kohlnál 2016-ban

Kohl politikai és közéleti pályafutása 1946-ban kezdődött, amikor a CDU tagja lett és szerepet vállalt a párt helyi ifjúsági szervezetének megalapításában, majd évekig dolgozott az ifjúsági mozgalomban. Változást az 1955-ös év hozott, amikor a CDU Rheinland–Pfalz-i elnökségébe delegálta a választmány. 1959-ben a CDU ludwigshafeni szervezetének elnöke lett, tisztségének köszönhetően 1960 és 1969 között a városi tanács CDU-frakciójának vezetője is volt egyben. 1964-re a CDU Rheinland–Pfalz tartományi elnöke lett, ami ugródeszka volt a CDU 1967-es országos elnökségi tanácsába való beválasztásához. Kohl 37 éves korára NSZK-szerte ismert politikussá vált, amit a későbbiekben kamatoztatni tudott nagypolitikai szinten is. 1969. május 13-án Kohlt tartományi miniszterelnökké választották (Rheinland–Pfalz tartományban, a képviselőház 96 tagjából 57 voksolt Kohlra), ezt a tisztséget 1976-ig töltötte be. 1973-tól 1998-ig a CDU elnöke, 1976 és 2002 között a Bundestag tagja. 1976-ban a szövetségi parlamenti választáson a CDU kancellárjelöltje, amely választást az SPD és FDP koalíciója nyerte (CDU a szavazatok 48,6 %-át kapta) és alakított kormányt, minek következtében Kohl a bonni „parlament” CDU/CSU frakciójának vezetője lett. Ellenzéki politikát folytatott egészen 1982-ig. 1982. október 1-jén egy elhúzódó válságot számolt fel Kohl kancellárrá történő megválasztása. 1987. március 11-én másodszor ülhetett a kancellári székbe. Ebben a periódusban egyesült újra Németország, amiben Kohlnak elévülhetetlen érdemei vannak. Harmadik mandátumát, egyben pedig az újraegyesült Németország első kancellári tisztségét 1991. január 17-én kezdte meg, miután 378-an szavaztak mellette és 266-an ellene. 1994. november 15. és 1998. október 26. között újfent az egységes Németország kancellárja volt. 1998-ban 16 év kancellárság után elvesztette a választást Gerhardt Schröderrel szemben, majd lemondott pártelnöki posztjáról. 2002-ben fejezte be politikai pályafutását.

Politikai pályájának egyik legnagyobb eredménye a keleti és a nyugati tömb közötti „higgadt” reálpolitika megvalósítása. Nagy szerepet vállalt a francia és a német megbékélés erősítésében, a két ország közötti közeledésben: 1984-ben a verduni csata helyszínén közösen emlékezett meg Francois Mitterand francia elnökkel a II. világháború áldozatairól.

Helmut Kohl és Francois Mitterand a verduni katonai temetőben 1984-ben

Felszólalt Izrael parlamentjében is, igyekezvén a történelmi sérelmeket rendezni, a német és a zsidó nép közötti ellentéteket mérsékelni. Kohl az NSZK kancellárjaként aktív külpolitikát folytatott, az Egyesült Államokkal és a NATO-val igyekezett szorosabbra fűzni a szövetségi kapcsolatokat, míg a Szovjetunió felé is nyitott. 1989-1990-ben a kelet-európai rendszerváltások időszakában Kohl vezette az NSZK és az NDK újraegyesítési folyamatát, minek következtében kancellársága alatt született meg 1990. október 3-án az egységes Németország. Azon túl, hogy elősegítette Európa megosztottságának felszámolását, az európai integrációs folyamatokban is vezető szerepet töltött be, mint például a maastrichti szerződés megalkotásában, ratifikálásában és nemzetközi elfogadtatásában. Életművének elismeréséül Helmut Kohl 1998-ban Európa díszpolgárává választották.

Az elmúlt napokban a világpolitika jeles képviselői méltatták Kohl történelemformáló szerepét. Angela Merkel „nagy német és nagy európai személyiség”-nek nevezte, az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker azt emelte ki, hogy “Kohl számára Európa egy békeprojekt volt”, míg Vlagyimír Putyin a hidegháború lezárásában és Európa újraegyesítésében játszott szerepét méltatta.

Még nem volt példa arra, hogy egy politikus európai temetést kapjon, Jean-Claude Juncker most azt javasolta, hogy búcsúztatása az Európai Parlament épületében történjen.

 KMR

(Első kép: Kohl könyvének bemutatóján, a kép forrása: zimbio.com)