Fordulóponthoz érkezhet a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum kálváriája

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai líceum már 2015 óta  a romániai  Országos Korrupcióellenes Ügyészség (Direcția Națională Anticorupție – DNA) vizsgálatának tárgyát képezte. Az ügyészség azt vizsgálta, hogy az állam jogszerűen szolgáltatta-e vissza a római katolikus egyháznak az iskolaépületet. A feljelentést a magyarellenességéről ismert Dan Tanasă[1] tette. Ettől kezdve mondhatni megkezdődött az oktatási intézmény ellehetetlenítésének a folyamata. Ezt példázza a napjainkig is tartó, líceummal kapcsolatos botrány, amelynek komoly politikai visszhangot váltott ki.[2] A tanintézmény mai helyzete mondhatni regénybe illő, bár egyértelmű, hogy ennek az érintettek örülnek a legkevésbé. Az alábbiakban a magyar iskola kálváriájának fontosabb állomásait foglaljuk össze.

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumnak otthont adó épület

(A kép forrása: http://kolozsvariradio.ro/ )

2016 novemberében, a DNA megkezdte vizsgálatait a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban, ezzel kérdésessé téve az iskola jövőjét. Az ügynökség hivatali visszaéléssel gyanúsítja, s ezért 2016 novemberében hatvan napos felügyelet alá is helyezte Tamási Zsolt-Józsefet, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatóját. Ugyanakkor a Maros megyei tanfelügyelő, Ştefan Someşan is érintett az ügyben,[3] mivel az ügyészség közleménye szerint 2014-ben anélkül rendelte el a katolikus gimnázium létrehozását és Tamási Zsolt-József igazgatói kinevezését, mielőtt megszerezte volna ehhez a tanügyminisztérium jóváhagyását. Tehát azzal vádolják őket, hogy törvénytelenül jártak el a líceum 2015-ös létrehozásakor. A helyzetet továbbá fokozza, hogy Ştefan Someşan 2015-ben hatáskörét túllépve az Unirea Főgimnázium magyar tannyelvű osztályait az új oktatási intézménybe sorolta, és bocsátotta ki az intézmény számára az ideiglenes működési engedélyt. Emiatt harminc napos előzetes letartóztatást kérték és hamarosan őrizetbe is vették, majd több ügyben megindították ellene is a vizsgálatot.[4]  Többen is kijelentették, hogy kiállnak az igazságtalanul meghurcolt igazgató ellen. Az eljárás megkezdése óta az igazgató nem léphet be az iskolába és az ügy érintettjeivel sem veheti fel a kapcsolatot. Ez viszont súlyos gondot jelent, mert a gyermekek létszámából adódóan nincs aligazgató így az intézmény gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, hiszen aláírási jog hiányában semmilyen utalás nem kezdeményezhető. A tanárok az eljárás megindítását követően csak két hónap után kaphattak fizetést az említett aláírási jog hiányának következtében. 2016. decemberében azonban a DNA engedélyezte az igazgató számára, hogy négy órára belépjen az iskolába, hogy aláírja a bérutalási dokumentumokat. A legnagyobb gondot viszont a bizonytalanság jelenti. A szülők nem tudják, hogy mi lesz a gyermekeikkel. Emiatt 2016 novemberében a Civilek a Katolikus Iskoláért szervezet vezetésével az érintettek tüntetést szerveztek az iskola mellett és számos beadványban is kérték a helyzet megoldását. Felkeresték a tanfelügyelőséget, a polgármesteri hivatalt és az oktatási minisztériumot is, kérve, hogy oldják meg a líceum sorsát. Az eljárás sokakban azt a gondolatot ébresztette, hogy az egész ügy a román hatóságok bosszúja azért, amiért a magyar tagozat önállósult a kétnyelvű Unireal Főgimnáziumtól. 2017 elején a legnagyobb gondot az jelenti, hogy igazgató hiányában a jövő évi beiskolázási tervet sem lehetett leadni, ez pedig nem kevesebbet, mint az intézmény létét kérdőjelezte meg. A magyar nemzetiségű főtanfelügyelő helyettes, Illés Ildikó igyekezett mindent megtenni azért, hogy törvényes keretek között orvosolják az intézmény gondjait. Az ügyet a román hatóságok úgy kívánták rendezni, hogy visszatagolták volna a Líceumot az Unireal Főgimnáziumba. Ezzel a helyi RMDSZ nem értett egyet.[5] A helyzetet súlyosbította, hogy a DNA 2017 februárjában megkezdte a szülők kihallgatását is a Líceum ügyében. A helyi lakosság úgy véli, hogy az érintettek megfélemlítése a cél. Kelemen Hunor álláspontja szerint felháborító, hogy „a római katolikus gimnázium működését bírói döntés hiányában megpróbálják ellehetetleníteni, elfogadhatatlan, hogy egy ügyész akarata kell csupán ahhoz, hogy megszűnjön az iskola – jelenleg ugyanis nincs végleges bírói ítélet arról, hogy az iskola létrehozásakor törvényesen jártak-e el, vagy sem.”[6] Az RMDSZ tehát hatalommal való visszaélésről beszél, ami egy jogállamban megengedhetetlen.[7]

2017 márciusában a líceum működtetésében érintett intézmények és a szülők csoportja által szervezett gyűlésen úgy tűnt, hogy megoldást találtak a tanintézet rövid távú működtetésére. A tanácskozás után Csíky Csengele, a szülők képviselője elmondta, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékese ígéretet tett arra, hogy a hivatal csütörtökig átiratban közli a Maros megyei Tanfelügyelőséggel, hogy érvényesnek tekinti a város iskolahálózatáról még 2015-ben hozott határozatát. Ez azért fontos, mert a határozat önálló tanintézetként vette számba a katolikus gimnáziumot. Ez nem elhanyagolható, mert az „érvényben lévő 5777-es miniszteri rendelet alapján egyértelmű, hogy abban az esetben, ha a helyi önkormányzat nem fogad el új határozatot, úgy a legutóbb elfogadott határozatot kellene figyelembe vennie a tanfelügyelőségnek – amiben a marosvásárhelyi katolikus líceum is szerepel.”[8]

Emellett az RMDSZ állásfoglalásából egy erőteljes vélemény is kiolvasható, amely szerint „sem a tanfelügyelőségnek, sem a hivatalnak, sem a DNA-nak nem hatásköre megállapítani, hogy az iskola jogszerűen működik-e vagy sem. Ebben a kérdésben csakis az igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ma is működik az iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az iskola folytonosságát.”[9]

Az iskola diákjai 

Márciusban a Fidelitas is szimpátiatüntetést szervezett a nagykövetség előtt, és kérte a nagykövet közbenjárását az ügy rendezése érdekében. Aggodalmunkat fejezték ki a Romániában élő magyar kisebbség nyelvi jogait ért sérelmekkel kapcsolatban és elutasították a magyar közösséget ért támadást. „Felszólítjuk a tanügyminisztert és a román kormányt, hogy haladéktalanul rendezzék a magyarság számára megnyugtató módon az iskola jogi helyzetét, elsődleges szempontként kezelve, hogy a diákok zavartalanul kezdhessék meg a tanévet! Egyben szolidaritásra hívunk fel minden hazai ifjúsági szervezetet határon túli fiatal barátaink támogatására.[10]- szólt a szervezet nyilatkozata.

A helyzet azonban nem jutott nyugvópontra, sőt egyre inkább romlani kezdett. A tanfelügyelőség 2017 februárjában – jogtalanul – megakadályozta, hogy a cikluskezdő osztályokba beiratkozhassanak a tanulók.[11] Az iskola április harmadikán a törvényszéken megtámadta ezt a határozatot, s az augusztusban kihirdetett alapfokú ítélet pedig eltörölte a tanfelügyelőségi rendeletet.[12] Ezzel párhuzamosan azonban  a  marosvásárhelyi közigazgatósági bíróság első fokon érvénytelenítette a tanfelügyelőség azon határozatát, amelyben arról döntött, hogy hat osztály az Unirea Főgimnáziumból átkerül a Római Katolikus Teológiai Gimnáziumba. Egyre inkább egyértelművé vált, hogy a cél az iskola működésének az ellehetetlenítése.[13]

(A szeptemberi tüntetés felhívása. A kép forrása: http://www.maszol.ro/)

Az intézmény 2017. szeptember elejére a megszűnés határára került. Közben a Maros megyei tanfelügyelő a szülőket hibáztatta amiatt, hogy az iskola több mint 300 diákja még mindig nem tudja, hol kezdi hétfőn a tanévet, a román külügyminisztérium pedig közleményben tagadta, hogy Romániában sérülnének a magyar kisebbség vagy a római katolikus közösség oktatási jogai. Emiatt a Római Katolikus Státus Alapítvány tüntetést szervezett Marosvásárhelyen, ahova egész Erdélyből érkeztek résztvevők. A tiltakozáson Jakubinyi György római katolikus érsek is részt vett, aki elmondta, hogy az egyház az igazát általában nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban, és ha szükséges a törvényszéken keresi. A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyében azonban kénytelenek voltak az utcára vonulni. „Ez nem politika. Itt az életünkről van szó, az emberi élethez pedig Istentől nyertünk jogot” - idézte Márton Áront, Erdély legendás hírű római katolikus püspökét az érsek.[14]

Több ezren tüntettek az iskola védelmében. (A kép forrása: Magyar Kurir)

Az egyre feszültebb helyzetben a magyar külügyminisztérium bekérette a román nagykövetet a katolikus gimnázium miatt, s közölte, hogy: „Magyarország ezt a katolikus egyház, a magyar kisebbségek, a gyermekek, a családok és a romániai restitúciós folyamat elleni támadásnak értékeli… a kormány úgy döntött, határozatlan ideig felfüggeszti Románia különböző nemzetközi szervezetekbe, például az OECD-be való jelentkezésének támogatását.”[15] A román külügyminisztérium közleményben reagált erre, hangsúlyozva, hogy a katolikus líceum ügyének egyéb témákkal való összekapcsolása, mint például Romániának a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) való felvételéhez ígért támogatás megvonása, “teljes mértékben helytelen, ellenséges és kontraproduktív”. Ugyanakkor semmilyen megoldást nem sürgettek.[16]

A tüntetések, petíciók, tárgyalások sajnos nem vezettek eredményhez. Gyakorlatilag félmegoldás született. A Római Katolikus Teológiai Líceum ideiglenes megoldással megnyithatta kapuit az új tanévben, de az osztályokat a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz csatolták, annak érdekében, hogy az osztályok ne szűnjenek meg. A döntés óriási felháborodást okozott, ezért a szülők és az RMDSZ is tovább dolgoznak az intézmény megmentésén.[17]

Ugyanakkor a fejlemények előrehaladtával egyre inkább úgy tűnik, hogy az őshonos magyar lakossággal szemben született az összevonási határozat, amit egyes román pártok hozzáállása is tükröz. Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt Maros megyei képviselője már a marosvásárhelyi Unirea főgimnáziumnak és a katolikus iskola osztályainak otthont adó épületek visszaszolgáltatásának a felülvizsgálatát kezdeményezte. Marius Pașcan arról igyekezett meggyőzni az újságírókat, hogy a Római Katolikus Státus Alapítvány tulajdonképpen állami vagyont kezel. Szerinte azért nem kellett volna visszaszolgáltatni az egyháznak az iskolaépületeket, mert az egyház soha nem volt tulajdonosa ezeknek. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium épületeinek a visszaszolgáltatását a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal is megtámadta, de ennek a pernek a végén a restitúció törvényességét állapította meg a román legfelsőbb bíróság. Ez azonban nem nyugtatja meg a helyieket, amit Holló Lászlónak, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatójának a nyilatkozata is tükröz: „Sajnos az utóbbi év tapasztalata azt mondatja velem, hogy Romániában olyan mértékű a jogbizonytalanság, hogy mindentől félni kell.[18]

Az ügyben a legfrissebb fordulat, hogy a napokban egyeztetett a témában a román kormánypárt elnöke Orbán Viktorral.  Biztosította a kormányfőt, hogy megoldják a magyar tannyelvű katolikus iskola helyzetét.  A kedvező fejleményre a külügyminisztérium úgy reagált, hogy az ígéret után a magyar kormány támogatja Románia felvételét az OECD-be.

Nemes Alexandra