Fiatalok a cselekvő állampolgárságért

Lezárult a Barankovics István Alapítvány Online Demokrácia Activity játékos társadalomismereti versenyének negyedik szériája. A versenysorozatot  alapítványunk Tanári Kerekasztala azzal céllal indította a középiskolás korosztály számára, hogy segítse az iskolákat a cselekvő állampolgárság értékeinek terjesztésében. 2013 szeptemberétől már több mint 500 diák és közel 100 iskola csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. Idén szeptembertől a fiatalokat egy időutazásra invitáló 4. versenyünk, az ODA4U 20 csapattal indult, és 2016. december 10-én a legjobb döntőbe jutott 6 csapat megmérkőzésével ért véget.

Célunk minden versenyciklusban az, hogy közelebb hozzuk a fiatalokat a demokráciához, olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a középiskolás diákok kipróbálhatják magukat különböző állampolgári szerepekben. A versenysorozat 4 éves története alatt számos ilyen kihívással kellett már szembesülniük a vetélkedő résztvevőinek. Hétköznapi hősöket kellett keresni, akik kiemelkedően sokat tettek saját közösségeik ügyeiért, projekteket kellett készíteniük a helyi fiatalok sajátos problémáinak megoldására, vagy hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére, kutatniuk kellett a szegénység természetrajzát, fel kellett térképezniük környezetük véleményét arról, hogy szerintük mi mozgatja a világot, - hogy csak néhányat említsünk a korábbi évek feladatai közül. (Az ODA archív anyagai a verseny honlapján itt tekinthetők meg: http://teddoda.hu/ )


Az ODA4U Pentaskill csapata

Az ODA társadalomismereti játék sorozat minden évben szeptembertől decemberig teszi próbára a vetélkedőre vállalkozók tudását, leleményességét és kitartását. Minden szériában 4 fordulót kell teljesíteni, és minden fordulóban több feladatot kapnak a versenyzők. Ezek sorában vannak évente visszatérő feladatok – mint például a csapatbemutatkozó videó, csapatlogó készítése, vagy a média jó ügyek szolgálatába állítása – és két-két forduló minden évben meglepetést is tartogat a versenyre jelentkezők számára. Idén az 1956-os forradalom 60. évfordulója tálcán kínálta a szervezők számára az időutazás témáját: a második fordulóban a múltba, míg a harmadikban a jövőbe kellett tekintenie a játékosoknak.

A zsűri tagjai

Az 1956-os téma nemcsak, sőt nem elsősorban a történelmi események megismerését szerette volna inspirálni. Az már csak a feladatmegoldás egy hozadéka volt, hogy közben felkészülhettek a diákok az érettségi 56-os tételére is. Fontosabb célként fogalmaztuk meg a történelmi múltból származó közösségi identitás erősítését. A fiataloknak ebben a fordulóban gondolattérképen kellett ábrázolni az „pesti srácok” motivációit, az akkor élő hétköznapi emberek gondolkodásmódját, majd környezetükben véleményeket kellett gyűjteni arról, hogy a különböző generációk emlékezetében miként él a magyar történelemnek ez a kimagasló eseménye, végül egy – a hagyományos és valljuk be sokszor kiüresedett iskolai ünnepségek sémáin túlmutató – iskolarádió műsort kellett készíteniük.  A legkiválóbb feladatmegoldásaitok azt bizonyították, hogy ez nem lehetetlen, valóban közelebb lehet vinni egy történelmi eseményt a fiatalok világához.

A jövőbe tett közös időutazásunk során egy „hipersulit”, a jövő iskoláját kellett megtervezni a versenyzőknek. Ehhez iskoláikban „mini konferenciákat kellett szervezniük, s talán sok esetben észre sem vették, hogy közben felelős iskolapolgárként az iskolai demokrácia fórumait hozták létre.   Az oktatásban együtt dolgozó diákok és (sok helyen) tanáraik egymás partnereiként, felelősen gondolkodhattak közösen nemcsak saját sorsukról, hanem az utánuk következő generációk jövőjéről is. Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány helyen a diákönkormányzatok is felismerték saját szerepüket.  Ebben az egész iskolát megmozgató folyamatban az O:DA csapatok katalizátorok voltak, amire igazán büszkék vagyunk, hiszen iskolapolgárként viselkedni – szerintünk – a felelős és cselekvőképes állampolgárság előszobája.

A Ha-Zay demokraták bemutatkozása

Az ODA4U online szakasza három hónapi kemény munka után november végén zárult. A versenyszabályzat értelmében innen a legmagasabb pontszámot elért 5 csapat, és közönségszavazatok útján +1 csapat juthatott tovább a döntőbe, ahol már a mentorok támogatása nélkül kellett összemérni erejüket. Az idei 6 kiemelkedő tudású  csapat a Ha-Zay Demokraták (NYSZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma), a Club Malala (Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium), a Secret Society (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium), a New Age (Magán Szakközépiskola Hidaskürt) és a PentaSkill (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium), valamint a közönségszavazattal bejutott Démosz Hősei (Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) voltak.

A Club Malala a döntőben

 Az ODA4U döntőjét december 10-én tartottuk Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban. A tét idén egy strasburgi utazás, amelyre a 6 csapat közül három szerezhetett jogosultságot. Tekintettel arra, hogy az ODA online szakaszaiban a kreatív problémamegoldás állt a fókuszban, a döntőben emellett már nagyobb hangsúlyt kapott az elméleti háttértudás is. A „face to face” fordulóban diákprojektet kellett készíteni a csapatok környezetében élő hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére, karikatúrákat és neokarikatúrákat kellett értelmezni, illetve része volt a döntőnek az elmaradhatatlan Villám-Popper vita is, ami ezúttal a technofil és technofób szemlélet érvrendszerének kidolgozását és ütköztetését igényelte a résztvevőktől.

A strasburgi utazást az alábbi csapatok nyerték:

  1. helyezett: Secret Society Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium – mentor: Kuli Anna,
  2. helyezett: Club Malala Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium – mentor: Matusné Német Eszter
  3. helyezett: New Age Magán Szakközépiskola Hidaskürt, Szlovákia – mentor: Kontár Piroska  

Gratulálunk nekik az igazán kimagasló teljesítményhez!

A boldog nyertes Secret Society

Az ODA minden évben a cselekvőképes tudás, a felhasználói tudás fejlesztésére koncentrál, az iskolában megszerzett társadalomismereti tudás alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A verseny pedagógiai szemléletét a jelenorientált, az élményszerű és saját tapasztalatból történő tanulás módszerei jellemzik. Mint ahogy neve is mutatja, szerves része az ODA-nak a digitális technika, mert úgy véljük, az információtechnológiai forradalom, melynek részesei lehetünk, forradalmasítja nemcsak a kommunikációt, de a fiatalok felnevelkedésének és oktatásának körülményeit is. Az ODA egyben a szervezők versenyfutása is az idővel: igyekszünk felismerni a modern technika nyújtotta új szocializációs lehetőségeket a középiskolás korosztály nevelésében. Meg szeretnénk mutatni, miként lehet a modern oktatási alkalmazásokat beépíteni az iskolai nevelés hétköznapjaiba, hogyan lehet a Facebook generációt rávezetni a közösségi oldalaknak a valóban közösségi célok érdekében történő alkalmazására. Az ODA e szempontból nem pusztán „edutainment”, azaz szórakoztatva tanítás, reményeink szerint sokkal több ennél. Útkeresés, melynek célja a fiatalok nyelvén, kommunikációs csatornáin keresztül, az életüket meghatározó, jövőbeni útjukat, közösségeiket érintő kérdéseken keresztül a felnövekvő generációk felkészítése a felnőtt szerepekre. Felkészítés a sikeres egyéni életstratégiák kidolgozására, a társadalomban való tájékozódási képességek fejlesztésével az állampolgári szerepekre – és ami szintén nem közömbös – a szűkebb közösség ügyeivel való felelős foglalkozásra.

Köszönjük a 2016-os ODA minden résztvevőjének az együttműködést! Külön köszönetünket fejezzük ki a mentoroknak, akiknek kiemelkedő pedagógiai kultúrája nélkül ez a verseny nem lehetett volna olyan színvonalas. Jól tudjuk, mi csak a keretfeltételeket teremtettük meg egy tanulási folyamat számára, a négy hónapos utat a diákjaikkal azonban már ők járták végig. Az, hogy ezen az úton milyen belátások születtek a diákokban, milyen élményekkel gyarapodtak, nem utolsó sorban az ő munkájuk eredménye.

A Barankovics István Alapítvány Tanára Kerekasztala továbbra is partnerséget kínál nekik és a versenybe eddig még be nem kapcsolódott magyar középiskoláknak a cselekvő állampolgárság technikáinak fejlesztésében.

A szlovákiai New Age csapata