Fókuszban a hétvégi magyar iskolák megerősítése

A kormány nemzetpolitikai stratégiájának kiinduló alapelve, hogy a világon szétszórva, vagy a határon túl egy tömbben élő minden magyar a nemzet része, az elszakadt honfitársakkal a kapcsolatok ápolása elsőrangú nemzetpolitikai feladat. A múlt héten a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében zajlott Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozója, ahová a hálózat pedagógusait hívták – immár 6. alkalommal – módszertani eszmecserére. A találkozóra 14 országból érkeztek pedagógusok, többek között az Egyesült Államokból, Törökországból, Ciprusról és Spanyolországból is, akik a világ különböző tájain élő magyar gyökerekkel rendelkező gyerekeket is képviselték.

A nemzeti összetartozás kulcseleme a kultúra, a magyar kultúraközvetítés bázisai pedig a diaszpórában a hétvégi magyar iskolák, amelyek a magyar nyelv és kultúra ápolásán és a másod-, sokszor harmadgenerációs fiataloknak történő továbbadásán keresztül az asszimilációt gátló, identitásápoló, hagyományőrző tevékenységet folytatnak. Az iskolák fontos szerepet játszanak abban, hogy a Magyarországon kívül élő magyarok fenntartsák, újratanulják, vagy megtanulják a magyar nyelvet és megismerjék az anyaország kultúráját.   A világ különböző pontjain körülbelül 210 ilyen hétvégi iskola működik, jó részük Európában, de Észak és Dél-Amerikában, sőt még Afrikában, Izraelben  is.  Legtöbbjét civil szervezetek, vallási közösségek működtetik, ahol pedagógus végzettséggel rendelkező, de nem egy esetben szakképzetlen tanárok végeznek önkéntes munkát.   A 20-50 fő közötti létszámmal működő iskolákban hetente, kéthetente van általában oktatás. Közös céljuk a nemzeti önazonosság tudatának megőrzése.

 

Magyar iskola plakátja Madridban. A kép forrása: magyargyerek.com

Mint azt Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, az elmúlt 7 évben jelentősen megemelkedett a nemzetpolitika célokra fordított források nagysága  , így a diaszpórában élő magyarok támogatására is több lehetőség nyílt: 2017 novemberében 200 milliós keretösszeggel írtak ki pályázatot a hétvégi magyar iskolák számára, amire eddig 70 intézmény nyújtotta be igényét.  Ezen felül jut további 300 millió forint támogatás maguknak a diaszpóra szervezeteknek.  A helyettes államtitkár elmondta továbbá, a Rákóczi Program  keretén belül ezer diaszpórában élő fiatalnak nyílik lehetősége magyarországi tanulmányútra, míg a Körősi Csoma Sándor-programnak köszönhetően 385 ösztöndíjas utazott a diaszpórába.

A Tel-avivi magyar iskola.  A kép forrása: magyargyerek.com

Hammerstein Judit külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a külföldi vasárnapi iskolákban dolgozókkal összhangban, az ő speciális igényeikhez igazítva döntenek a fejlesztés irányairól. Ennek érdekében még a múlt év közepén kérdőíveket küldtek   szerte a világban működő intézményeknek. Az iskolák 43 százalékában mutatkozik igény eszközökre, 34 százalékuknak helyiségre, 27 százalékuknak oktatási segédanyagokra van szüksége. Mindemellett szakképzett oktatóra is nagy igény mutatkozik.

Portland, Oregon. A Kép forrása: magyargyerek.com

A vasárnapi magyar iskoláknak nyújtott módszertani segítség kézzelfogható eredményei a Balassi füzetek amelyek modulszerűen variálható tananyagot tartalmaznak magyarul tanuló külhoni gyermekek számára. Szemléletüket az felismerés határozza meg, hogy a Magyarországon használt tankönyvek esetükben nem használhatók, mert a külföldön felnőtt magyar fiatalok nyelvhasználata (az ún. származásnyelv) egészen más tananyagbeli és módszertani feladatokat állít a pedagógusok elé.