Függőben

Manapság senkinek sem új az, ha azt hallja, hogy a mai fiatalok – nevezzük őket akár a Z generáció tagjainak, vagy akár illessük őket a digitális bennszülött jelzővel – állandó jelleggel a kütyük világában élnek, online léteznek. Elcsábítja őket a kibertér, csak az okostelefonnal illetve az azokon fellelhető új applikációkkal foglalkoznak.  Tekinthető-e ez már függőségnek? Hogyan határozható meg a digitális függőség fogalma és hogyan mérhető a nagysága? Cikkünk az internetfüggőséget, mint kutatási problémát járja körül.

Always online

Korábban írtunk már a FOMO (Fear of Missing out) jelenségéről, ami a fiatalok neten lógásának egyféle magyarázatát adja. Eszerint sokan attól tartanak, vagyis inkább félnek, hogy lemaradnak valamiről. Kérdés, hogy ez az always online jelenlét függőségnek számít-e, avagy nem. Aki valaha is olvasott a szakirodalmat a témában, annak nem ismeretlen Dr. Kimberly S. Young neve, illetve a nevéhez fűződő számtalan kutatás sem. Young igen korán, már a kilencvenes években elkezdte vizsgálni az internetfüggőség jelenségét és kutatásokat folytatott azzal kapcsolatban hogyan lehet empirikus kutatási adatokkal azt alátámasztani. Egy, a Cyberpsychology and Behaviour című lapban megjelent 1996-os írása feltételezi, hogy az internetfüggőség nagymértékben hasonlít a drog- illetve alkoholfüggőséghez, és mind a társasági-, mind a magánéletben, mind pedig a munkahelyen komoly problémákhoz vezethet. Ezen túl az internetfüggőséget a szerencsejáték-függőséghez hasonlítja, és a túlzásba vitt szerencsejátékkal kapcsolatos kutatásokban használt kérdéssorozatot – módosított formában természetesen – használja arra, hogy meghatározza az internetfüggőség létét illetve mértékét. Kutatásai során arra a megállapításra jutott, hogy hasonlóan az alkoholproblémákkal vagy épp az étkezési problémákkal küzdőkhöz, az internetfüggők rejteni próbálják problémáikat, függőségüket. Bár saját bevallása szerint sem reprezentatív mintáról van szó (és ne feledjük, még mindig a kilencvenes években járunk), igen erőteljesen fogalmaz, kicsit talán sztereotipikusan is.

Sztereotípiák

1996-ban a Psychological Reports egyik számában oldott ugyan a sztereotípiákon: a fiatal, introvertált, számítógép-függő férfi sztereotípiája helyett egy olyan esettanulmányt közöl amely egy 43 éves internetfüggőnek titulált nőt mutat be, aki az internet kedvéért hogyan hanyagolja el a családját, nem végzi el a mindennapi ház körüli teendőket.  

Figyel téged

Young 2003-ban az internethasználattal való visszaélésről a munkahelyen témával sokkolta a munkáltatókat. Megállapítja, hogy a munkavállalók jelentős része nem munka mellett, hanem munka helyett netezik, és ez kimutathatóan nagy veszteséggel jár a munkaadók számára. Bár a nagyobb vállalatok tettek lépéseket a probléma megoldására, példának okáért bevezették a „rekreációs” internethasználattal kapcsolatos szabályozást a munkahelyeken, az írásból az is kiderül, hogy a szabályozáson túl a munkavállalók levelezését és internethasználatát is figyelik, illetve magukat a dolgozókat is, „ilyen vagy olyan módon”. A cikk olvasásakor nekem azért Orwell 1984-e jutott eszembe, illetve a „Big Brother feeling”, és csak enyhe túlzással.

Ellenpólus

Ha Young megfogalmazása illetve a kutatási eredményei szélsőségesnek tűnnek, akkor nézzük az egyik legnagyobb ellenlábasát, Dr. John M. Groholt, aki Young Caught in the Net címmel 1998-ban megjelent könyvével kapcsolatban erőteljesen negatív kritikát fogalmaz meg. Ha egyenesen nem is nevezi sarlatánnak az amerikai kutatót, Dr. Grohol állítása szerint a könyv anekdotákra alapoz és olyan emberekkel folytatott kutatásokon alapul, akik már eleve azt gondolták, hogy vagy saját magukkal, vagy az életükkel baj van, egyenesen önbeteljesítő jóslatként titulálva a könyvben leírtakat.
2016 márciusában Grohol egy újabb kirohanást intéz az internetfüggőséggel kapcsolatos kutatások ellen. Habár mára az internetfüggőséggel kapcsolatban mind az IAD (Internet Addiction Disorder), mind pedig a PIU (Pathological Internet Use) kifejezés elfogadott a szakértők körében, Dr. Grohol szerint az internetfüggőség kutatásmódszertana még ma is bizonytalan lábakon áll és magának a jelenségnek a leírása sem sikerült igazán egzakt módon. A kényszeres szerencsejátékhoz hasonlított internetfüggőség, vagy, ahogy ő fogalmaz, a kényszeres túlhasználat (compulsive over-use), nem ad megfelelő alapot a kutatásokhoz, hiszen nem a technológia az, ami fontos vagy addiktív, hanem maga a viselkedés. A problémás internethasználat (PIU) szerinte nem létezik és nem is mérhető.

 

Technológ-vita

Természetesen nem csak Dr. Young és Dr. Grohol párbajáról szólnak a (nevezzük most így) „potenciális” internetfüggőséggel kapcsolatos kutatások. Érdekes felvetést találtam egy 2014-es cikkben, mely a technológiát mind problémaként, mind pedig megoldásként mutatja be. Maria Konnikova nagy igazsága – mindezt tényleg iróniától mentesen írom – a következő: az internet végül is csak egy bizonyos eszköz, közvetítőeszköz, és magában nem egy cselekvés. A technológia nem csak problémát okozhat, hanem megoldást is hozhat: ma már számos olyan applikáció létezik, amely segítségével blokkolhatunk bizonyos weboldalakat vagy melyek figyelmeztethetnek arra, mikor tegyük félre a telefonunkat. Jó gondolat és nagy igazság, kérdéses azonban, kik azok, akik ezeket az applikációkat letöltik vagy használják majd.
Az internetfüggőséggel, azaz bocsánat, a potenciális internetfüggőséggel kapcsolatos megközelítések természetesen ennél jóval szerteágazóbbak. 1997-ben A Psychological Reports-ban egy olyan írás jelent meg, amely azt taglalja, hogy mi is olyan vonzó a chat-szobákban, jelen cikk szempontjából azonban egy másik szempont – számomra legalábbis – nagyobb jelentőséggel bír: a cikkben a szerző a tömegkommunikációs eszközöket elsődleges szocializációs ágensként definiálja. Elgondolkodtató, főleg a megjelenés évének tükrében.

Zavarok?

Megint csak ugrás az időben: 2012 novemberében a Current Psychiatry Review számában arra hívják fel a figyelmet, hogy az internetes függőségben (IAD) szenvedők aránya az USA-ban és Európában 1,5 és 8,2 % között mozog. Nem itt és nem ekkor jelenik meg először az a gondolat, de én mindenképp ebben a gondolatmenetben említeném meg, hogy számos kutató indokoltnak tartotta illetve tartja azt, hogy az internetfüggőség jelenjen meg a DSM-ben. Hogy mi az a DSM? A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, azaz a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve, amely nem más, mint az amerikai pszichológusok és pszichiáterek „bibliája”. Miután a DSM ötödik, legújabb kiadásában ez nem szerepel, természetesen számos kétkedőt megerősít(het) abban a hitben, hogy az internetfüggőség nem is létező jelenség. Így voltak sokan a szerencsejátékkal is, amely azonban (illetve ennek kóros változata) már benne foglaltatik a kiskönyvben. Hiába, változnak az idők.

De miért is nem került ez bele a DSM-be? Egy 2016-os cikk szerint azért, mert a jelenség nem egyértelmű módon definiált, és mert az ennek mérésére használt tesztek sem egyértelműek. Ezen túl a húsz évvel ezelőtti állapothoz képest az internethasználat napjaink szerves részét képezi, legyen az munka, szórakozás, csevegés, kikapcsolódás, üzlet, bármi. A cikk szerzői itt is megjegyzik – nem meglepő módon – hogy az internetfüggőség magában egy helytelen megfogalmazás, hiszen az internet csak egy közvetítőeszköz és nem egy viselkedésforma.  

Sms helyett sns

2016 márciusában a World Journal of Psychiatry közölt cikket a témában. Egy brit és belga kutató összegyűjtötte és elemezte azokat a kutatásokat, melyek klinikai vizsgálatokon alapultak. A komoly szűrőn 46 kutatás ment át, amely 21 mérési módszert alkalmazott, 4 különböző kutatási alappal. Azon túl, hogy a szerzők leírják, milyen kutatásokat találtak relevánsnak és milyen kritériumok mentén válogatták ezeket ki, arról is szól az írás, hogy példának okáért Kínában már 2008-tól hivatalosan is létezik és elismert az IAD, míg Dél-Koreában már 2002-ben megnyíltak az első olyan központok, amelyek a technológia túlhasználatának kezelésére, illetve pontosabban az ebből származó negatívumok enyhítésére vagy felszámolására koncentrálnak. Hiába, van, akik élen járnak.

A Facebook rabságában

És ha már internet, akkor jöhetnek a közösségi oldalak (social networking sites / sns). Az internetfüggőséggel kapcsolatban a kutatások egy része arra is rávilágít, hogy miért olyan népszerűek bizonyos szerepjátékok, chat-szobák, felnőtt tartalommal bíró oldalak. Ezen belül többen is rávilágítanak arra, hogy a különféle közösségi oldalak használata különböző okokat feltételez, éppen ezért nem is szabad(na) átalánosítanunk. És – nem meglepő módon – a vizsgált közösségi oldal nem más, mint a Facebook.

A Journal of Behavioral Addictions 2014. augusztusi számában leközölt egyik tanulmány szerint a Facebook használókat a következők motiválják: társas kapcsolatok fenntartása, időtöltés, szórakozás és az összetartozás, illetve valahova tartozás érzése.  Az az évi adatok szerint 1,28 milliárd aktív felhasználója volt akkor a Facebooknak havonta, amelyből 802 millió napi rendszerességgel jelentkezett be a közösségi oldalra. A kérdés már csak az, hogy a fent említett felhasználók közül hányra mondhatjuk azt, hogy Facebook-függők, ha ilyet mondhatunk egyáltalán?
A cikk szerzői elismerik azt, hogy a közösségi oldalak rendszerint egy vezérlőelv alapján működnek és hasonló célokat szolgálnak, azonban mindegyiknek van olyan jellegzetes vonása, ami miatt egyetlen egy kutatás sem általánosíthat, mint ahogy azt már említettem, a potenciális függőség okaival kapcsolatban. Több kutatási adat azt mutatja, hogy a nők hajlamosabbak új (akár baráti, akár romantikus) kapcsolatokat létesíteni, míg a férfiak inkább a meglévőket ápolják. Az említett cikk egy másik megállapítása még relevánsabb szempontunkból: több kutató is előszeretettel a túlzott Facebook használat kifejezést preferálja a Facebook függőség helyett, azzal érvelve, hogy az online töltött túl hosszú idő nem automatikusan jelent függőséget.

Persze e téren is vannak teljesen extrém megközelítések. Egy 2015-ös cikk szerint azok agya, akik kényszeres vágyat éreznek a közösségi oldalak használatára, ugyanolyan mintákat mutat, mint a drogfüggőké. A párhuzam, mint ahogyan a szerző azért gyorsan hozzá is tesz, nem teljesen tökéletes, hiszen a kényszeres Facebook használók ugyan mutathatnak ilyen mintákat, ettől függetlenül agyuk ezen része a kokainfüggőktől eltérően jól működik, legalábbis viselkedés tekintetében.  

Függőben

De térjünk végre a lényegre: hogyan mérhető ez a jelenség? A legtöbb kutatás az úgynevezett Bergen-skálát (Bergen Facebook Addiction Scale), használja, amely egy norvég egyetemről kapta a nevét, ahol Dr. Cecilie Andreassen és kollégái alkották meg a mérőeszközt. Az eredetileg 18 itemből álló kérdéssorozatot később hatra szűkítették le, így a Bergen Facebook-addikciós skála hat alapvető kritérium alapján vizsgálja, hogy valaki függőnek számít-e vagy sem. Ha tehát bárki erre gyanakszik, menjen csak fel a netre és mérje le, mire jut majd.
Természetesen a Bergen-skála, mint minden más online függőséget mérő módszer, is sok kritikát kapott és kap a mai napig is. Egy, a témában szintén neves kutató, Dr. Mark D Griffiths, arra hívja fel a figyelmet, hogy különbséget kell tennünk az interneten való függőség és az internettől való függőség között, ami igaz ugyanúgy a Facebookra és példának okáért a mobiltelefonokra is. Ezen túl azt is megemlíti, hogy a fent említett skála nem tesz különbséget azok között, akik a Facebookon fellelhető Farmville nevű játékra vannak rákattanva és azok között, akik a közösségi oldalt arra használják, hogy non-stop Facebookos barátaikkal csevegjenek.

Az igazság odaát van

Több, mint száz oldalnyi kutatási anyag elolvasása és a fent leírtak, mint rövid összefoglaló alapján az én meglátásom az, hogy az internet- illetve Facebook-függőséggel kapcsolatos kutatások még mindig ellentmondásosak. Egyrészt azért, mert a kilencvenes évek végéhez képest az internethasználat mára jelentősen megváltozott, mind funkcióját, mind pedig gyakoriságát illetően. Másrészt azért, mert a legújabb kutatások sem tudtak vitán felül álló módszertant kidolgozni a függőség mérésére. Harmadsorban pedig azért, mert bár személy szerint a skálán a „normál” kategóriába tartozom, azért továbbra is foglalkoztat a gondolat, milyen új függősséggel, vagy újfüggőséggel találkozunk majd a következő néhány évben.  

Rácz Kriszta