52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020-ban Magyarországon

2020. szeptember 13-20. között Magyarországon kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely összefogja a világ katolikus híveit, ösztönözve egyéni és közösségi életük megújítását. Budapesten legutóbb 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján került megrendezésre a 34. eucharisztikus világkongresszus. 2016 januárjában, a fülöp-szigeteki Cebuban jelentette be Ferenc pápa, hogy a következő rangos esemény rendezője újra Magyarország lesz.

A XIX. század végétől kisebb megszakításokkal rendszeresen megrendezett világkongresszusok célja az oltáriszentség tiszteletének elmélyítése, a Krisztus által az utolsó vacsorán bemutatott áldozat megértésének segítése. A kongresszus célkitűzése, hogy megismertesse és megszerettesse az Eucharisztiában jelenlévő Krisztust az emberekkel. Az eseménysorozat kapcsolódik az úrnapi egyházi ünnepéhez, amit 1264-ben IV. Orbán pápa rendelt el, majd a XV. századtól vált általánossá az Oltáriszentség templomon kívüli körbehordozása. A kongresszusok hagyományvilága közvetlenül egy 1874-es avignoni zarándoklathoz kötődik, amelynek nyomán az eucharisztikus mozgalom hívei döntöttek arról, hogy rendszeresen különböző franciaországi színhelyeken találkoznak. A 8. ilyen találkozó már Jeruzsálemben került megrendezésre, majd ezután mindig más országba szervezték a kongresszusokat. Az 1922-es chichagói kongresszuson részt vett egy magyar küldöttség is Cernoch János prímás vezetésével, minek hatására 1928-ban nálunk is eucharisztikus kongresszust tartottak – nemzeti keretek között.

Az előkészületek már megkezdődtek

Az előkészületeket a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága már elkezdte, és évekre lebontott pasztorális programot állított össze. A tervek szerint az első felkészülési évben az Eucharisztiát, mint keresztény életünk forrása kerül a középpontba, a második évben az Egyház életének forrása, a harmadikban pedig, mint forrás a világ számára. Ezért a mottó: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7).  A fő feladat, hogy ez a forrás ne álljon meg a templom küszöbénél, hanem áradjon ki az egész világra.

Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára jelezte, hogy a NEK ötletládájába várják az év során születő ötleteket, javaslatokat.  

A szentségimádás mellett sor kerül különféle eucharisztikus, lelkiségi programok szervezésére.   A szociális tevekénységek terén a Karitásszal való együttműködésben tervezik az utcai apostolok rendszerének kiépítését, akik felmérik a körzetükben lévő katolikus családok szükségleteit. Szükség lesz majd önkéntes munkára a kongresszus előtt és alatt. A felkészülési időben feladat az erre való nyitottságot élesztgetni. Megtörténik a kapcsolatfelvétel a plébánia területén lévő katolikus iskolákkal, a hittanórák után a kongresszusért fognak imádkozni.  Számos feladat van az egyházzenei vonalon is. Kapcsolatfelvételre van szükség a közösségi kórussal, kántorral, fel kell mérni a zenei kapacitást, új Hozsanna énekeskönyv készül, amiben népénekek, gregorián, taizéi énekek lesznek.

Ezeken kívül is számtalan lehetőség van az NEK megújítására, hogy csak néhányat említsünk: Rózsafüzér Társulat, Oltáregylet, Eucharisztikus Élet Csoportok alakítása, katekézis indítása, táborok szervezése.  A liturgikus tér megóvása és bővítése terén fontos a plébániák honlapjának frissítése, közösségi újság szerkesztése. Nem utolsó sorban a civil társadalmi kapcsolatok erősítése is elengedhetetlen.

Hogyan készülhetünk mi?

Az év  folyamán eddig 3 alkalommal gyűltünk össze. Március 18., május 20. és június 5-én, Esztergomban a Szent Adalbert Központ adott otthont az együttgondolkodásra.  Június 5-én pünkösdkor „megbízólevél” átadásra került sor a részvevők között.  Már most 3000 fős csapat kezd el dolgozni azon, hogy mindenkihez eljusson a NEK híre. A plébániákat képviselő papok, hitoktatók, karitászvezetők, teológusok, civilek dolgoznak azon, hogy az Eucharisztia fénye minél jobban sugározzon.

A második alkalomra Erdő Péter (bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek) is ellátogatott és előadásában tanácsokat adott a liturgikus évhez kapcsolódóan. Felkutathatjuk templomunk történetét és közzétehetjük kutatási eredményeinket, tarthatunk ismertterjesztő előadásokat az Eucharisztiáról, arról miként jelenik meg az Egyház és az Oltáriszentség, az Eucharisztia és a Szentírás a művészetekben. Vagy teológiai írásokat publikálhatunk (Bangha Béla, Prohászka Ottokár), tanulmányozhatjuk a szentek életét, akik kiemelten kötődnek az Oltáriszentséghez (pl.: Kaszap István, Carlo Acutist).  

Az evangelizálásba úgy is bekapcsolódhatunk, hogy a Vándor Evangélium programjai között szemezgetünk. Ez a budapesti Városmisszió egyik hivatalos programja, amelyben 1700 család vesz részt aktívan. A program azzal a céllal jött létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását és a hívek újraevangelizálást. Mottójuk: „Imádság, közösség, küldetés.”

Az év során időt szánhatunk arra, hogy részt vegyünk egy lelkigyakorlaton valamelyik hazai lelkigyakorlatos házban: Szent Gellért lelkigyakorlatos ház (Leányfalu), Szív lelkiségi központ (Tahi), Mater Salvatoris lelkigyakorlatos ház és konferenciaközpontban (Gödöllő).  

Az Emmánuel Közösség adorációs iskolát indít az ősz folyamán 2017. szeptember 11-2017. december 4. között, hétfő esténként a 18 órai szentmisével kezdve 20 óráig a Városmajori Jézus Szíve templomban. Szent II. János Pál pápa az „Új évezred küszöbén” című levelében „az imádság iskoláinak” megalapítására hívott, hogy újra bevezessük az embereket a szentségimádásba. Erre dolgozta ki a közösség a 12 alkalomból álló heti rendszerességgel megrendezésre kerülő 12x másfél órás iskolát. Egy-egy alkalom programja szentségimádási énekek tanulása, rövid előadások (kb. 30 perc), szentségimádás, (30 perc), kiscsoportos beszélgetés. Jelentkezni a kepzes@iec2020.hu címen, név, életkor megadásával vagy az www.emmanuel.hu oldalon lehet.

A felsoroltakon kívül is bőséges kínálatból lehet váltogatni: az eucharisztia teológiájáról kurzusokat indít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A kurzusok nyitottak, hallgatóknak és külsősöknek egyaránt.

Végezetül a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyre is el lehet látogatni 2017. október 6-7. között, ahol Udvardy György püspök lesz a vendég, valamint év végén december 1-3. között Böjte Csaba ferences atya tart majd lelkigyakorlatot.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk minden élet forrása, Küld el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltárszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!

 

Vesztróczi Luca