Az egyházak reputációja Amerikában

Az amerikaiak többsége még mindig az egyházakat tartja a legmegbízhatóbb társadalmi intézménynek.

 

 

A valláskutatással foglakozó Pew Research Center nemrég tette közzé az amerikai vallásosságra vonatkozó legfrissebb felmérésének adatait.  E szerint az Egyesült Államokban továbbra is csökken az intézményrendszerekbe vetett hit, azonban a vallási szervezetek még mindig előkelő helyen állnak az elfogadottság tekintetében.  Különösen igaz ez a keresztényekre és a republikánus érzelmű szavazókra. Az államokban a többség – 59 százalék – továbbra is úgy látja, hogy az egyház pozitív hatással bír, szemben a negatív hatást vallók 29 százalékával. Az egyház pozitív értékelése kétszer olyan magasra rúg, mint a lista legalján kullogó intézményé, a médiáé, melyet az amerikaiak 28 százaléka ítél meg pozitívan és 63 százalékuk negatívan. Az egyház társadalmi szerepének pozitív megítélése a republikánusok háromnegyedére jellemző, míg a demokraták körében ez az arány csak 50%.  Az egyházhoz nem tartozóak a legkevésbé pozitívak az intézményt illetően (34%), míg a fehér evangélikusok nagy része (80%), fekete protestánsok (66%), és fehér katolikusok (61%) pozitívan ítélik meg azt.

A Pew Research Center kutatása szerint az amerikaiak a vallási intézmények hatását sokkal pozitívabban látják, mint például az egyetemekét, a munkahelyi szakszervezetekét, a bankokét vagy a médiáét, és ezen az elmúlt pár év politikai mozgásai sem változtattak sokat.

A republikánusok körében növekvő szkepticizmus tapasztalható az egyetemek hasznát illetően és a médiát tekintve is egyre erősödik a politikai megosztottság. Egy tavalyi Gallup felmérés is megerősíti ezt: az országban az egyházakat a legmegbízhatóbb intézmények közé sorolták (csak a hadsereg és a rendőrség előzte meg őket). A Gallup 2016-os adatai szerint a válaszadók rekord alacsony száma, mindössze 41%-a nyilatkozott így.  A kutatóintézet szerint ez betudható és összhangban van egy általános, növekvő szkepticizmus-érzéssel.  Sokan úgy látják, hogy Donald Trump 2016-os megválasztása a közvélemény részéről egyértelmű bizalmatlansággal párosul, és éppen ezért nem meglepő módon a Pew felmérése is szignifikáns különbségeket mutat abban, hogy a politikai baloldal és jobboldal hogyan tekint a különböző intézményekre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai végzettséghez és valláshoz kapcsolódó különbségek – ahogyan a közvélemény látja az egyház hatását

Érdemes itt felidézni egy másik, 2013-as Gallup felmérést, amely azt vizsgálta, hogy az egyházi személyeket mennyire látják az amerikaiak becsületesnek és etikusnak. A vizsgálat szerint nem a lelkészeket tartják életükben a legbecsületesebb vagy legetikusabb embereknek, hanem a nővéreket vagy a gyógyszerészeket.

A 22 foglalkozást felsorakoztató listában a lelkészek még mindig a hetedik helyen állnak, amint azt azonban az alábbi táblázat is mutatja, ez néminemű visszaesést jelent előző évekhez képest. Míg az amerikaiak 82 százaléka tartja a nővéreket a legbecsületesebb és legetikusabb embereknek, addig a gyógyszerészeket és tanárokat 70 százalékuk, az orvosokat és katonatiszteket 69 százalékuk, a rendőrtiszteket 54 százalékuk és az egyházi személyeket “csak” 47 százalékuk. Érdekes megnézni a lista végén sorakozókat is, az autókereskedők 9 százalékkal állnak a lista végén, míg a kongresszus tagjai csupán 8 százalékot kaptak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az amerikaiak különböző szakmák képviselőinek becsületességéről és etikai szetnderdjeiről való értékelése

Ennek ellenére a Gallup felmérések következtetése még mindig az, hogy – habár az egyházi személyek a hetedik helyre estek vissza és hasonlóan alacsony támogatottságot csak 2009-ben élveztek, 50 százalékos aránnyal – az egyházba, mint intézménybe vetett bizalom még így is vagy stagnált, vagy némileg fokozódott az elmúlt években.

 

 

 

 

 

 

Az egyházi személyek becsületességének és etikusságának értékelése

Ed Stetzer, a Lifeway Research volt vezetője egy nemrég megjelentetett cikksorozatában egy kicsit más következtetésre jutott az amerikai egyházakkal kapcsolatban a Pew és a Gallup kutatásai adatai kapcsán. Szerinte az amerikaiak egyértelműen eltávolodóban vannak az egyházaktól: míg példának okáért 2007-ben a 35 ezer megkérdezett közül 16 százaléka mondta azt, hogy nincs vallási hovatartozása, addig 2015-re ez már 23 százalékra rúgott.  A magukat kereszténynek valló amerikaiak száma is csökkenést mutat: míg 2007-ben tízből nyolc amerikai vallotta magát kereszténynek, addig 2014-re tízből már csak hét. Ahogyan a szerző is írja, ez jelentős csökkenésnek értelmezhető, tekintve a két kutatás közötti idő rövidségét.  

A szerző ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos lapok szalagcímeinek riogató tartalmával ellentétben nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a kereszténység halálra van ítélve az Egyesült Államokban. Bár kevesebb ember vallja magát kereszténynek, a rendszeresen templomba járók száma azonban néhol állandó, néhol pedig növekvő tendenciát mutat.

Rácz Kriszta

Források:

The Six People Americans Now Trust More Than Their Pastor (2013)

http://www.christianitytoday.com/news/2013/december/seven-people-americans-trust-more-pastor-gallup-honesty.html

Honesty and Ethics Rating of Clergy Slides to New Low

http://www.gallup.com/poll/166298/honesty-ethics-rating-clergy-slides-new-low.aspx

American Churches Have a Better Reputation Than Higher Ed or the Media

http://www.christianitytoday.com/news/2017/july/americans-church-reputation-higher-ed-media-pew-research.html

The State of The Church in America: When Numbers Point To A New Reality, Part 1

http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2016/september/state-of-american-church-when-numbers-point-to-new-reality.html

Americans Rate Healthcare Providers High on Honesty, Ethics

http://www.gallup.com/poll/200057/americans-rate-healthcare-providers-high-honesty-ethics.aspx