JEL a világhálón

A XXVI. évfolyamát kezdő JEL – a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének orgánuma –   immáron jelujsag.hu elérhetőséggel az internetre költözött át. A forma változik, a tartalom azonban változatlan. Címében a kereszt jelére utalva a keresztény és nemzeti örökségünk védelmét és a jövő reménységét hirdeti és szolgálja továbbra is a folyóirat.

A JEL című folyóirat a rendszerváltozás hajnalán jött létre. Csanád Béla teológus professzor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) megszervezésével egy időben alapította az újságot. A KÉSZ és a JEL küldetése azonos, az ország keresztény valamint nemzeti értékeinek megújítása és védelme. A folyóirat az évek alatt az ország legnagyobb keresztény civil szervezetévé váló KÉSZ fórumává vált. A JEL-ben nem csak a KÉSZ tagsága szólal meg. Az újság olyan gondolatok és értékek orgánuma lett, amely a nemzet felemelését szolgálja.

Az újság címe, a JEL, a kereszt jelére utal. A kereszt a feltámadás és a remény jele, amely balgaság és botrány a világnak, de a keresztények számára „Isten ereje és Isten bölcsessége” (1Kor 1,24). Az újság főszerkesztője, Rochlitz Bernadett a következőképpen foglalta össze a folyóirat célját: „mérceként felmutatni a társadalomban a keresztény értékeket, kulturális és nemzeti hagyományainkat egy olyan korban, amikor minden megkérdőjeleződik, mindennek az értékét az ára, a pillanatnyi hasznossága határozza meg”. A JEL a kereszténység időtálló üzenetét akarja a mai kor számára befogadható módon az értékek iránti igényességgel közre adni.

A 2015. év a folyóirat XXVI. évfolyama, immáron 26 éve közöl cikkeket spirituális és közéleti témákban. Ez az év azonban különleges a JEL történetében, hiszen a nyomtatott sajtó világából az online szférába költözött át. Jelujsag.hu címmel elérhetővé vált nem csak a KÉSZ tagságának, hanem a világ bármely pontján élő magyarok számára is. Az internetes oldalon hamarosan nemcsak a most megszülető cikkek, hanem mind a huszonhat évfolyam is olvasható lesz.

A folyóirat cikkei a keresztény/keresztyén lelkiség, országunk kulturális kincsei és a közélet témáinak legszélesebb spektrumában jelentek meg. A honlappá alakulásban a lap struktúrája leegyszerűsödött, de a tartalom sokszínűsége megmaradt. Interjúk címszó alatt jelenik meg az eddigi Arcok, vallomások, a Közelkép és a Kortársaink rovatok. A konkrét eseményekre reflektáló publicisztikák a Vélemény menüpont alatt lesz elérhető. Az ismeretterjesztő írások a Kaleidoszkóp cím alatt válnak elérhetőkké. Míg változat formában tovább működnek a Tanulmányok, az Irodalom, a Házunk tája és a Szemle rovatok.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tevékenységének egyik legértékesebb pontjaként tekintett és tekint a JEL-re. Bár manapság a nyomtatott sajtó iránti kereslet csökkent, a közösség minden évben hitet tett a folyóirat szerkesztése mellett, amely az utóbbi években évente öt alkalommal 800-as példányszámban jelent meg. Az online felület kialakítása és létrehozása megsokszorozhatja a lap hatékonyságát. Könnyebben elérhetővé válik így az újság üzenete a fiatalok, a határainkon túl és messzebbre szakadt testvéreink valamint minden a kultúra és a keresztény lelkiség iránt érdeklődő olvasó számára.

A digitalizáció egyben válasz XVI. Benedek pápa 2010-ben mondott beszédére is: „A digitális világban végzett pasztorációnak ugyanis meg kell tudni mutatnia korunk emberének és az eltévedt emberiségnek, hogy Isten közel van; hogy Krisztusban mindannyian egymáshoz tartozunk”. XVI. Benedek pápa arra buzdította paptestvéreit és rajtuk keresztül minden hívőt, hogy az új agórán, az interneten is bontakoztassák ki az evangelizációt, amely minden keresztény kötelessége. A kereszténység ezen roppant hivatásához szeretne hozzájárulni a maga szerény eszközeivel a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének folyóirata is, a JEL.

Lukácsi Katalin Mária

Források:

A JEL bemutatkozása

A JEL-ről a KÉSZ honlapján

XVI. Benedek pápa beszéde a tömegtájékoztatás 44. világnapján

 

A kép forrása: http://www.jelujsag.hu/fiatalsagunk-jele