Kálvin nyomdokain

Kép forrása

"...A sokvallású Indonéziában a keresztyénség, ezen belül a kálvinizmus csak egy a sok változat közül. Sőt, azt lehet mondani, hogy szinte minden vallásban jelentkezik, a saját belső rendszerük és koordinátáik szerint a theokrácia, az Isten uralmának a gondolata. Ez nagy esély, de nagy konfliktusforrás is. Ez az inkluzív theokrácia gondolatköre. E tekintetben az indonéziai kálvinisták inkább a holland Hervormd, a nem szigorú református egyházat követik prófétai magatartásukkal a politikai életben. Az egyház nem vállalt aktív szerepet a politikában, de kritikai állásfoglalásaival mégis jelen volt és maradt a közéletben. Nem a pártpolitikában. Ezt teszi az indonéz NCC, Nemzeti Keresztyén Egyház is. Nem volt ez mindig így. Vagy azt mondták az egyházak, amit a kormány, illetve amit a kormány hallani akart, vagy csendben kellett maradniuk. A következő részben megvizsgáljuk Kálvin tanítását az állam és az egyház viszonyáról, illetve azt, hogyan mutatkozik meg ez Indonéziában elméletileg és gyakorlatilag..." 

Forrás, teljes cikk                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Békefy Lajos