Játékon kívül?!

Egy politikai közösség lelkiismeretét talán az képes legjobban megmutatni, hogy hogyan bánik kiszolgáltatott csoportjaival, a társadalom perifériáján élőkkel, miként védi a gyöngéket, a legkisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezőket. Rovatunkban olyan kisebbségi csoportokkal foglakozunk, akik valamilyen ok miatt „játékon kívül” kerültek: munkanélküliekkel, hajléktalanokkal, mozgáskorlátozottakkal, stigmatizált és bűnbaknak kikiáltott kisebbségekkel, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekekkel. Mit tehetünk értük, emberi méltóságuk megőrzéséért? Úgy véljük, a szolidaritás elv nem azonos a könyörületességgel és nem pusztán emberi jogok védelme. Alapjaiban morális kérdés: állami szinten hatékony társadalompolitika, az egyén részéről a másik ember elfogadása, odafordulás és szolidaritás. Hogy is állunk ezzel ma Magyarországon?

Beküldve:
2017. 03. 01.

Barangolás a Nyugat-Bácskában

A lakiteleki Népfőiskola a kilencvenes évek elejétől szervez a Kárpát-medence értkeinek feltárására összejöveteleket, kollégiumokat, konferenciákat, terepkutatásokat. Többek között a Drávaszög és...
Beküldve:
2016. 03. 31.

A továbblépés mozgalma

A Kárpát-medencei népek építő együttélésének megnyilvánulásai A Kárpát-medence országai és népei hol kisebb, hol nagyobb intenzitással, de még a XXI. században is bizonyos pontok mentén...
Beküldve:
2016. 03. 09.

A kölni események a németországi muszlimok szemszögéből

  A 2016-os év első – a világ közvéleményét megrázó – hírei a Kölnben és más európai városokban elkövetett, nők elleni tömeges erőszakos eseményekről szóltak. A történtek beláthatatlanul...
Beküldve:
2016. 02. 16.

Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

Amikor egy nemzet megmaradásáról, fejlődéséről beszélünk, elengedhetetlenül fontos a fiatalok szülőföldön való érvényesülésnek biztosítása. Ez a tétel egyaránt áll a határokon belül és a...
Beküldve:
2016. 01. 05.

Romakérdés és pártpreferenciák a vokskabinban

A Vokskabin egy online választási orientációs portál, amelynek célja a magyarországi politikai pártok jobb megismertetése a választókkal. Legújabb programja azt célozza, hogy egy 31 kérdéses...
Beküldve:
2015. 12. 01.

Szolidaritás nélkül nem megy

Míg a világ és egyes társadalmak közvéleménye kiemelt hangsúlyt fektet a nemzetközi problémákra, valamint az adott országok saját belpolitikai csatározásaira, addig méltatlanul kevés szó esik...
Beküldve:
2015. 11. 16.

Fogyásban, szórványban

A kisebbségi létnek számos oldala van, amelyeket egy homogén társadalomban élő állampolgár nehezen ért meg. Nem csak mi, anyaországi magyarok értelmezzük sajátosan a határon túli magyarságot,...
Beküldve:
2015. 09. 17.

Egy zseniális infografika a migrációról

Napjainkban szinte minden hír a migrációhoz kapcsolódik. Az információáradat  körülöttünk  az átlag ember számára sokszor feldolgozhatatlan. A sokszínű hírek – mint amikor a szivárvány...
Beküldve:
2015. 09. 16.

„A cigánykérdés nem probléma, hanem feladat”

Az elmúlt hetek közbeszédében a migráció kérdése minden mást háttérbe szorított. Persze ettől a régóta velünk élő, megoldásra váró feladataink nem tüntek el, csak lekerültek az újságok címoldalairól...
Beküldve:
2015. 07. 27.

Önképek csapdájában

Mint minden etnikai és kulturális identitás, a romák önképe is a gyermekkorban kezd kikristályosodni, amikor a családnak van a legnagyobb szerepe a fiatalok értékrendjének a kialakításában,...

Oldalak

Feliratkozás Játékon kívül?! csatornájára