Plakátmagány

Mindig időszerű kérdések aktuális társadalmi problémák kapcsán. Mi a kereszténydemokrácia ajánlata a XXI. század embere számára?  Rovatunk az aktuális feladatokra reagáló politikai alternatívák és vélemények ütköztetésén keresztül politikaelméleti kérdéseket feszegetve keresi a választ: mitől keresztény és demokrata egy értékrend, vagy egy politikai gyakorlat napjainkban?!

Beküldve:
2017. 01. 17.

Prohászkáról – kilenc kötetben

  Aligha van a magyar katolicizmusnak nagyobb indulatokat kiváltó alakja, mint az idén kilencven éve elhunyt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök. Szaktörténészek és ideológiailag...
Beküldve:
2017. 01. 05.

Hittan a katakombákban

Illegális ifjúságpasztoráció a szocializmus kori Magyarországon                                   ...
Beküldve:
2016. 10. 25.

Keresztény közélet a XIX. század végi Magyarországon

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök Modern katolicizmus (1907) című – utóbb az Apostoli Szentszék által indexre tett – könyvében az átalakuló világban és a tradicionális társadalom...
Beküldve:
2016. 10. 13.

Kapitalista krízisek – keresztény válaszok

Az 1920-as–1930-as években jelentkező gazdasági válság nyomában kialakult politikai és társadalmi krízisek Európa több államában a szélsőséges irányzatok megerősödését, sőt kormányra kerülését...
Beküldve:
2016. 06. 21.

„Hogy visszanyerjük a szabadság igazi értékét”

Az irgalmasság szentévéről Ferenc pápa a 2016. évet – a 2015. december 8. és 2016. november 20. közötti periódust – az irgalmasság rendkívüli szentévének nyilvánította. Szándékai szerint ez az év...
Beküldve:
2015. 02. 25.

A történelem legkegyetlenebb rendszere

A kommunizmus eszméje mind a kereszténydemokrata mozgalom alapelveivel, mind a kereszténység társadalmi tanításával ellentétes. Az elmúlt száz évben világszerte mintegy százmillió halálos áldozatot...
Beküldve:
2015. 02. 04.

Modernitás vagy tradicionalizmus?

A politikai katolicizmus képviseletére százhúsz esztendeje, 1895. január 28-án létrejött Néppárt tekinthető a magyarországi modern politikai pártok közül az elsőnek. A szervezet a modernitás...
Beküldve:
2015. 01. 27.

„Mindez a kereszténységgel össze nem egyeztethető!”

Éles vitákra alapot adó téma a katolikus egyháznak a zsidókérdéshez, illetve a keresztény főpapoknak az antiszemitizmushoz való viszonyának a tárgyalása. Az erről alkotott képünk árnyalását...
Beküldve:
2015. 01. 10.

Ábrahám hitétől a párizsi szerkesztőségig

A néhány nappal ezelőtti párizsi merényletek fájdalmas és szuggesztív szimbólumai az iszlám bizonyos csoportjainak gondolkodásmódja és a nyugati világ mentalitása közötti konfliktusoknak. Ha Párizst...
Beküldve:
2014. 12. 02.

A kereszténység és társadalmi felelősségvállalás

A 2014. november 25-i strasbourgi pápai beszéd többek között érintette az emberi méltóság és a gazdasági érdek viszonyát is. Az egyházfő legutóbbi állásfoglalásai a keresztény gazdaságetika fontos...

Oldalak

Feliratkozás Plakátmagány csatornájára