Vallás és társadalom

A vallás az egyik legjelentősebb és legősibb kultúra-, társadalom- és közösségszervező erő. Az általa kínált értékrend és viselkedésmodellek a társadalmiság fontos alkotóelemei, nem egyszer identitásképző faktorok. A kereszténydemokrata Bálint Sándor szakrális néprajzi gyűjtései jól szemléltetik, hogy még a XX. század első felében is hogyan alakította a vallás a közösségi szokásvilágot, strukturálta ünnepeivel az időt, befolyásolta még a közösségi térhasználatot is. De mi a helyzet a XXI. századi szekularizált Európában? Vajon valóban megroppant-e az egyházak hitéleti tevékenységen túlmutató társadalmi ereje? Mi nem így gondoljuk. Olvasson a vallás modern kori funkcióit bemutató példákról és elméletekről! 

Beküldve:
2017. 08. 14.

I. Bartholomaiosz pátriárka Magyarországra látogat

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka az augusztus 20-ai ünnepre Magyarországra látogat. 20-án reggel felszenteli az egyház magyarországi exarchátusának új épületét, és...
Beküldve:
2017. 08. 07.

A „gyógyíthatatlanul lutheránus"

A „gyógyíthatatlanul lutheránus", az Isten halott teológia felszámolója, a szekularizációs tézis felülírója, Peter Ludwig Berger halott. Bár roppant nehezemre esett, szándékosan vártam egy...
Beküldve:
2017. 08. 04.

Az Eucharisztikus Élet Mozgalom

2020. szeptember 13-20. között Magyarországon kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyre a felkészülés már most megkezdődött. Az előkészületek komoly szervezőmunkát...
Beküldve:
2017. 07. 25.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020-ban Magyarországon

2020. szeptember 13-20. között Magyarországon kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely összefogja a világ katolikus híveit, ösztönözve egyéni és közösségi életük...
Beküldve:
2017. 07. 24.

Az egyházak reputációja Amerikában

Az amerikaiak többsége még mindig az egyházakat tartja a legmegbízhatóbb társadalmi intézménynek.     A valláskutatással foglakozó Pew Research Center nemrég tette közzé az...
Beküldve:
2017. 07. 17.

Új bizonyítékok a torinói lepelről

A hagyomány szerint Jézus testét kereszthalála után Arimatheai József lepelbe csomagolva helyezte el egy sírboltban. Ma Olaszországban a torinói Keresztelő Szent János székesegyházban őriznek egy...
Beküldve:
2017. 06. 28.

Helyzetkép a keresztény vértanúk emléknapján

    Napjainkban június 30-a a keresztény vértanúk napja, amely az egyházi ünnepek sorában eredetileg az üldözött római keresztényeknek állít emléket.    ...
Beküldve:
2017. 06. 15.

Katolikus társadalmi napok 2017

Az első ízben 2013 szeptemberében megrendezett Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) idei házigazdája Győr. A háromnapos esemény kiemelt célja a Katolikus Egyház válaszainak bemutatása a társadalom...
Beküldve:
2017. 06. 12.

A karitász és az egyház

A karitász lényege a szociális igazságosság érvényesítése mindenekelőtt a rászorultak segítésén keresztül. Az első nemzetközi karitász szervezet még a XIX. század végén jött létre, a nemzetközi...
Beküldve:
2017. 05. 31.

Pünkösd

Pünkösd a „hetek ünnepe”, onnan nyerte nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított hét hét utáni első, azaz az ötvenedik napra esett. Az "ötvenedik" görögül pentekosztész: ebből a szóból lett az angol...

Oldalak

Feliratkozás Vallás és társadalom csatornájára