Címke: kereszténydemokrácia

A történelem legkegyetlenebb rendszere

A kommunizmus eszméje mind a kereszténydemokrata mozgalom alapelveivel, mind a kereszténység társadalmi tanításával ellentétes.


Cserkészet, mint társadalmi szerepvállalás

"Isten megadott nekünk mindent ezen a világon, hogy az életet széppé tehessük, de rajtunk múlik, hogy jól használjuk-e adományait. Igyekezzél hasznára lenni másoknak!"[1] –Lord Baden-Powell of Gilwell a cserkészet atyjának és megalapítójának szavai méltón tükrözik a cserkészet jelentőségét és fontosságát.


A munka mint érték a keresztény gondolkodásban

A munkát május elsejével együtt a hagyományosan a baloldali értékek világába helyezné az ember. Pedig, ha jobban utánagondolunk, a munkának valamennyi ősi világvallás erkölcsi rendszerében kitüntetett szerepe van. Az alábbiakban az Isten képmására teremtett ember munkájának, mint a keresztény gondolkodásban megjelenő értéknek a nyomába eredünk.


Fókuszban: az Európai Néppárt és az EP választások

Magyarország, immáron 10. esztendeje tagja az Európai Uniónak és ez alatt az idő alatt számos szállal kötődött hozzá. Gondoljunk csak az európai polgárság intézményére, a jogharmonizációra, vagy a különböző tagállamok pártjait ernyőszervezetként összefogó európai parlamenti pártcsaládokra. Az unió ügyei itthon háttérbe szorulnak a belpolitika viták mögött, a hazai közvélemény viszonylag kevéssé tájékozott az uniós ügyek területén.


Kereszténydemokrácia Franciaországban

A keresztény politika Franciaországban Hughes de Lamennais abbé (1784–1854) tevékenységével jelent meg az 1830-as években.


Antall József kereszténydemokráciája

Milyen volt Antall József politikai alapállása? Liberális? Konzervatív? Kereszténydemokrata? Mint saját megfogalmazásaiból, a kortársi értelmezésekből és a politológiai szakirodalomból kiderül: mindhárom. Politikai alapállásának fundamentumait a nyíltan vállalt keresztény alapállás és a rendíthetetlen demokratikus elkötelezettség adta.


Bálint Sándor kereszténydemokráciája

Bálint Sándor néprajztudósként a magyar keresztény hiedelemvilág és a szegedi nép tárgyi és szellemi hagyatékának értő kutatója, politikusként 1945 ősze és 1948 decembere között a Barankovics István vezette Demokrata Néppárt parlamenti képviselője volt. Az államszocializmus titkosszolgálata élete végéig megfigyelte: „klerikalizmusát” és kereszténydemokrata elkötelezettségét rendszerellenes veszélyforrásként tartotta nyilván.


Petrás Éva: Emlékezés Kovrig Bélára

Ötven évvel ezelőtt, 1962 decemberében halt meg Kovrig Béla, szociológus, jogászprofesszor, kereszténydemokrata politikus, a két világháború közti magyar szociálpolitikai gondolkodás kiemelkedő képviselője.


Feliratkozás RSS - kereszténydemokrácia csatornájára