Címke: kisebbség

100 éve kezdődött a törökországi örmények tragédiája

XIX-XX. század fordulóján a Török Birodalomban mintegy 2 millió örmény élt, ma számuk ugyanitt 50 ezer körül mozog. A drámai demográfiai fordulat kezdetét – amelynek következtében több százezren (egyes források szerint másfél millióan) elpusztultak, mások pedig menekülve szétszóródtak a világban – idén februárban éppen a 100 éve tetőpontjára hágó örmény genocídiumhoz köthetjük.


Hírek tükrében a magyarországi cigányság (2015. január)

I. Romák a magyar belpolitikában:


Korunk konfliktusai és a kisebbségek

Szomorú tény, hogy a kisebbségek mindig is a politika sötét oldalának főszereplői voltak, noha leggyakrabban nem is ők tehettek róla. A különböző kisebbségek intolerancia, előítéletek, gyűlöletbeszéd és nem egy esetben a fizikai megsemmisítésükre irányuló radikalizmus céltáblái a XXI. századi politikában is. A bevándorlókkal és a kisebbségekkel szembeni bizalmatlanság ma már nem kizárólag a szélsőjobboldal sajátja.


Tabuk helyett a valóság

Forgács István: Cigánynak lenni – leszámolás a tabukkal


A történelmi Magyarország kisebbségpolitikája az I. világháborúban

1914 nyarán a Monarchia katonai konfliktusba került Szerbiával, ami az I. világháború kirobbanását eredményezte. A háborús helyzetet bonyolította az a tény, hogy egy jelentős, közel fél millió fős szerb közösség élt a Magyar Királyság déli határain (nem beleértve a társult horvát állam 600 ezres szerbségét), közvetlenül a front mentén.


Magyar választók a Felvidéken

A szlovákiai magyarság politikai élete ezekben a hónapokban a választások jegyében telik.  A közelmúltban lezajlott az államfőválasztás, melyen egyébként magyar köztársasági elnök jelölt is indult Bárdos Gyula személyében.


Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség XX. századi kálváriája

A XX. századi Közép-európai trauma, melyet Trianon testesít meg, nem csak a Kárpát-medencei magyarságot sújtotta, hanem a vele évszázadok óta együtt élő német közösséget is. 1920-ban trianoni Magyarország legnagyobb nemzetisége a németség volt a maga fél milliós tömegével (a lakosság 6,9 %-a), mely létszám az 1946-os kitelepítése után 200 000 főre, illetve drasztikusabb becslések szerint 150 000 főre csökkent.


A filmek ereje a konfliktuskezelésben - Kisebbségi filmajánló

A globalizáció eredményeként egyre inkább multikulturális nagyvárosok alakulnak, a sokszínűség világszerte terjed. Az együttélés gyakran nehézségekbe ütközik, egymás meg nem értése veszélyes következményekkel járhat. A helyzet azonban nem újkeletű; ugyanazzal a problémával kell szembenéznie az emberiségnek, mint egész eddigi léte során, azaz: hogyan valósítható meg a többség és kisebbség konfliktusainak kezelése?


Feliratkozás RSS - kisebbség csatornájára