Címke: Máté-Tóth András

Búvárréce

Utolsó állomásom Vukovár, a horvát nemzeti fájdalom legmélyebb sebe. 1991-ben a várost olyan össztűz alá vette a szerb hadsereg túlereje, hogy szinte alig maradt épen épület. A város múzeumában és más háborús emlékhelyein ennek a huszonöt évvel ezelőtti szörnyűség tárgyai és képei láthatók. Idősek, fiatalok, családok szünet nélkül látogatják ezeket a helyeket. A szétbombázott város legfőbb jelképe a sebzett víztorony, amelyet nem is szándékoznak újjáépíteni.


A sikeres szakpolitika felé - Egyházpolitikai kerekasztal (jegyzetek)

2014 október 14-én, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya rendezésében került sor „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az egyházpolitikában" című kerekasztal-beszélgetésre. Az alábbiakban közreadjuk Máté-Tóth András valláskutató előadás jegyzeteinek főbb gondolatait.  


Húsvét közössége

Húsvét vasárnap, ebéd után, a családi pihegés közben szó került arról, egyik unokaöcsém miért is tervezi, hogy egyházi házasságot kötnek. Persze, bár manapság már nem annyira magától értetődő, meg vannak mindketten keresztelve. A menyasszonyka családjában még egy pap rokon is előkerült. A házasságkötések száma azonban rohamosan csökken, a megkereszteltek körében is, így annyira nem volt értelmetlen a miértre vonatkozó kérdésem.


Az Evangélium öröme - Ferenc pápa első apostoli irata

Ferenc pápa megválasztása óta a világ, de legalábbis a keresztény világ érdeklődésének a homlokterében áll. Szkeptikusok mondhatják ugyan, hogy ennek oka a Vatikán megújult médiamunkája, amely napról napra, esetenként óráról órára szolgáltatja a pápával kapcsolatos professzionálisan megválogatott és tálalt híreket.


Mitikus mátrix

A mitikus mátrix P. L. Berger terminus technicusa, amit ő a személy megismerési és megértési képességére és folyamataira dolgozott ki. A fogalmat tovább vezetve, Berger logikája mentén haladva ráláthattunk a közvetlen, elsődleges és a közvetett másodlagos társadalomban működő mitikus mátrix jelenlétére, jellegzetességeire és kölcsönhatásaira.[1]


Ugrás

Natura non facit saltus - írta Darwin a Fajok eredetében, Arisztotelész, de még inkább Leibnitz és mások nyomán. Darwin a maga logikájának megfelelően igazolni törekedett a fajok egymásra épülő fejlődési láncolatát. A természetben nincsenek ugrások - állította. Minden későbbi állapot az előbbi szerves folyománya.


Mindenszentek - mi mind

Mindenszentek és halottak napja nem csak a katolikus naptár szerint tartoznak elválaszthatatlanul egybe, hanem tartalmuk szerint még inkább. A katolikus naptárban Mindenszentek november 1. a halottak napja november 2. Az ortodox egyházakban ez a szoros egymásután nem jelenik meg, ott a Pünkösdöt követő első vasárnap ünneplik az összes szentet. A protestáns hagyomány nem tiszteli a szenteket, számára egyik nap sem ünnep.


Egyházak értékei

Mottó: Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. (Zsolt 127, 2)


56 közösen

Lehet, hogy mert éppen ebben az évben töltöttem be 56. életévemet - ötvenhat év telítette eddigi életemet -, a forradalom ünneplése körüli előkészületek személyesen is érintenek. Nem-létem és létem határa pontosan kiszámítható; a családi anekdota is megörökítette. Amikor Nagy Imre elmondta híres rádióbeszédét a függetlenségről, akkor apám így szólt anyámhoz: most. S 9 hónapra rá megjelentem azon a színpadon, melyen ötvenhat éve adom elő magamat - hol bukdácsolva, hol sikert aratva, hol a kettőt egyszerre.


Ferenc pápa és a katolikus várakozás

Amit Ferenc pápa gesztusai jeleznek, nem egyházi belügyre vonatkozik


Oldalak

Feliratkozás RSS - Máté-Tóth András csatornájára