Európai Néppárt

Az Európai Néppárt (EPP, European People’s Party)– kereszténydemokrata pártok föderációjaként - 1976-ban alakult meg Luxemburgban. Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi azok az európai politikusok, akiknek szellemi öröksége jelenleg is meghatározza a párt politikájának fő irányát. Az EPP alapító okirata szerint a csoporthoz csatlakozhat minden olyan párt, amely a kereszténydemokrata értékeket magáénak vallja. Részben ennek is köszönhető, hogy az Európai Néppárt mára igazi páneurópai párttá változott, amelyben a kifejezetten kereszténydemokrata pártok mellett konzervatív, reform- és néppártok is megtalálhatóak. Az EPP a centrum és jobbközép politikai családhoz tartozó, unió-párti erőket egyesíti. Jelenleg 32 (uniós és unión kívüli) országból 72 tagja van. A párt elnöke Wilfried Martens, egykori belga miniszterelnök, főtitkára Antonio López Istúriz. 

Az EPP-nek az 1999-es európai parlamenti választáson – a konzervatívokkal közös frakciót alkotva – sikerült megelőznie mindenkori legnagyobb riválisát, a szocialistákat. Azóta politikusai folyamatosan az Európa Parlament legnagyobb képviselőcsoportját alkotják.  A 2009-es választások eredményeképp mandátumaik száma 265. Ez a 736 fős testület 36%-át jelenti. Ennek alapján az EPP jogosult számos fontos parlamenti tisztség betöltésére és döntő befolyással bír a parlament 22 állandó bizottságában.

A kereszténydemokrata szellemiségből következően a párt Európát értékközösségként fogja fel. Az EPP képviselői feladatuknak tekintik, hogy elősegítsék a versenyképesebb és demokratikusabb, a polgáraihoz közelebb álló Európa, valamint a szociális piacgazdaság megvalósulását. A párt nem csak a deklarációk szintjén, hanem a mindennapokban is küzd az emberi jogok, a jogállamiság érvényesüléséért és a szubszidiaritás elvének minél szélesebb körű alkalmazásáért.

Az Európai Néppárt pozícióját az alábbi térkép mutatja


(Forrás: Európai Néppárt. In. Európai Parlamenti Szemle Megtekintés: 2011-03-26
Kovács László Imre: Az EP pártcsaládok választási eredményei 1979-2009.
Az Európai Néppárt története. Az Európai Néppárt honlapja.
Az Európai Néppárt Képviselőcsoportjának honlapja 
Megtekintés: 2011-03-26)