Szubszidiaritás

A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a társadalom életében adódó problémát lehetőség szerint annak helyén kell megoldani. Ami a társadalom egy adott szervezeti szintjén megoldható, abban magasabb szint nem jogosult dönteni. A társadalom magasabb szervezeti szintjeinek feladata a segítés, az önszerveződés támogatása, továbbá döntés a helyi szinten bizonyíthatóan nem kezelhető kérdésekben.

Bővebben