Barankovics István

Sorszám: 595
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Bálint Sándor, Eckhardt Sándor és Barankovics István „igazoló jelentése” a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
269- 286.o.
Sorszám: 606
Dokumentumtípus:
videó
Tétel cím:
Barankovics István az Ősök tere műsorában (video)
Sorszám: 607
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István előterjesztése az emigráció kultúrpolitikai programja tárgyában a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának ülésén, New York, 1952.
Megjelenés helye:
New York
Megjelenés éve:
1952
Sorszám: 608
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István felszólalása a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságában. 1956.
Megjelenés éve:
1956
Sorszám: 609
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István levelei Szőnyi Zsuzsához. (Közread., bev. és jegyz. ell.) Szőnyi Zsuzsa
Befoglaló mű adatai:
In: Távlatok. – 12-13.
Megjelenés éve:
1993
Terjedelem:
510-525. p.
Sorszám: 786
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Juhász Vilmos emlékezete. Írta és összeáll. Barankovics István
Kiadó:
N.Y.Magyar Biz.
Megjelenés helye:
New York
Megjelenés éve:
1968
Sorszám: 109
Dokumentumtípus:
cikk
Tétel cím:
KDNP, DNP, Barankovics István, a főtitkár
Periodika címe:
HVG
Periodika adatai:
19. (1997) 32 (950),
Terjedelem:
p. 65.
Sorszám: 970
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Török Bálint: "Ön nem evilági ember" - Híven önmagunkhoz. Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról (Magyar Szemle. - 12. (2003) 3-4., p. 177-182.)
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 596
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Barankovics István és az evangéliumi szocializmus
Befoglaló mű adatai:
In. A hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből (szerk. Békés Márton, Majoros István)
Kiadó:
ELTE BTK Történeti Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 69
Dokumentumtípus:
videó
Szerzőségi adat:
Balogh László [rend.]
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia Magyarországon [Tart.: Barankovics István visszaemlékezése New York, 1970. - Farkas Dénes beszéde a Magyar Rádióban 1956. november elsején. - A Hazánk 1956-ban megjelent forradalmi száma. - Plakátok az 1947-es országgyűlési választási kampányból]
Kiadó:
VTCD
Megjelenés helye:
Budapest
Terjedelem:
1 DVD (100 min)
Megjegyzés:
EZ A VIDEÓ VAN FENN A HONLAPON, DE A BIBLIOGRÁFIÁBA MÉG NEM TETTÜK BE AZT HISZEM, ELLENŐRIZNI KELLL
Sorszám: 327
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
"Isten szabad ege alatt" - az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között
Befoglaló mű adatai:
Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után = Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945
Sorozat adatai:
Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica, 2., Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca, 2.
Kiadó:
Kossuth
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Terjedelem:
p. 49-60.
Sorszám: 351
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
"Nyomozás" egy katolikus mozgalom múltja után
Periodika címe:
Jelentkezünk
Periodika adatai:
50. (1990)
Terjedelem:
p. 118-137.
Sorszám: 346
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
"Szabadság" állami ellenőrzéssel
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
18. (1996) 9-10.
Terjedelem:
p. 42-44.
Sorszám: 344
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A Horthy-korszak egyházai
Befoglaló mű adatai:
Magyarország a XX. században [szerk. Kollega Tarsoly István]
Kiadó:
Babits Kiadó
Megjelenés helye:
Szekszárd
Megjelenés éve:
1997
Terjedelem:
p. 337-385.
Sorszám: 352
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A KALÁSZ mozgalom krónikája
Periodika címe:
Vigilia
Periodika adatai:
52. (1987) 6.
Terjedelem:
p. 432-437.
Sorszám: 354
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A KALOT agrárifjúsági mozgalom története 1936 és 1946 között
Befoglaló mű adatai:
A XVII. Országos Tudományos Diákkonferencia kiemelkedő pályamunkái. 1. köt. [szerk. Németh András, Csikesz Erzsébet, Bakcsi Györgyné]
Kiadó:
Tudományszervezési és Informatikai Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1985
Terjedelem:
p. 13-16.
Sorszám: 353
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A parasztifjúság katolikus hivatásrendi szervezése a KALOT keretei között, 1936–1946
Befoglaló mű adatai:
CLIO. Fiatal oktatók közleményei. 2. köt. [szerk. Lugosi Győző, Pandula Attila]
Kiadó:
ELTE BTK
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1986
Terjedelem:
p. 7-60.
Sorszám: 335
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A Vatikán és Magyarország
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
27. (2005) 4.
Terjedelem:
p. 20-27.
Sorszám: 350
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Az 1930-as évek magyar katolikus mozgalmainak ideológiai és történeti előzményei
Befoglaló mű adatai:
Politika és történelem [szerk. Rózsa Klára, J. Tóth Jenő]
Kiadó:
ELTE TTK
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
p. 5-17.
Sorszám: 340
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Balogh Margit: Örökbérlet vagy verkli? Prohászka Ottokár örökbérlet-javaslata
Befoglaló mű adatai:
In Prohászka ébresztése. 2. köt. [szerk. Szabó Ferenc]. - Budapest, Távlatok Szerkesztősége, 1998., p. 110-127.
Kiadó:
Távlatok Szerkesztősége
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 110-127.
Sorszám: 323
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Die Erinnerungen. Gedanken und -Tatsachen zur Erinnerungen von József Kardinal Mindszenty
Befoglaló mű adatai:
József Kardinal Mindszenty in Wien (1971-1975) [szerk. Szabó Csaba]
Kiadó:
Balassi Institut; Collegium Hungaricum; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Megjelenés helye:
Wien
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 145-162.
Sorszám: 326
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egy jezsuita apostoli küldetés nyomában – avagy a KALOT–mozgalom a gyakorlatban
Befoglaló mű adatai:
Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909-2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16-17. [szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba]
Kiadó:
METEM; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2010
Terjedelem:
p. 94-125.
Sorszám: 349
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egy negyedszázados elképzelés az állam és a katolikus egyház együttműködéséről
Periodika címe:
Jelentkezünk
Periodika adatai:
50. (1990)
Terjedelem:
p. 138-142.
Sorszám: 343
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyház és egyházpolitika a Kádár-korszakban
Periodika címe:
Eszmélet
Periodika adatai:
(1997) 34.
Terjedelem:
p. 69-79.
Sorszám: 342
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyházak a rendszerváltozás után
Befoglaló mű adatai:
Magyarország a XX. században [szerk. Kollega Tarsoly István]
Kiadó:
Babits Kiadó
Megjelenés helye:
Szekszárd
Megjelenés éve:
1997
Terjedelem:
p. 440-463.
Sorszám: 341
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyházak a szovjet rendszerben (1945-1989)
Befoglaló mű adatai:
Magyarország a XX. században [szerk. Kollega Tarsoly István]
Kiadó:
Babits Kiadó
Megjelenés helye:
Szekszárd
Megjelenés éve:
1997
Terjedelem:
p. 386-439.
Sorszám: 347
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyházak és politikai visszarendeződés, 1957-1961.
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
17. (1995) 9-10.
Terjedelem:
p. 36-38.
Sorszám: 348
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyházpolitika az 1960-as években
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
16. (1994) 9-10.
Terjedelem:
p. 30-32.
Sorszám: 339
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Elvetélt fordulatok az egyházpolitikában: Kísérletek a nemzeti katolikus egyház megteremtésére
Befoglaló mű adatai:
[1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete] Évkönyv; 7. Magyarország a jelenkorban [szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János]
Kiadó:
1956-os Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
p. 227-241.
Sorszám: 322
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója. Mindszenty József bíboros emlékiratainak története
Periodika címe:
Századok
Periodika adatai:
146. (2012) 1.
Terjedelem:
p. 3-45.
Sorszám: 331
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Ínségakcióktól a politikai közéletig: Slachta Margit (1884–1974) szociális testvér pályaképe
Befoglaló mű adatai:
In Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon, 1919-1945. [szerk. Szilágyi Csaba]
Kiadó:
Gondolat; Barankovics István Alapítvány; Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Terjedelem:
p. 213-230.
Sorszám: 356
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Katolicizmus a XX. században
Befoglaló mű adatai:
Egyháztörténet. Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt. 1711-től napjainkig [szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László]
Kiadó:
Református Pedagógiai Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 191-194.
Sorszám: 355
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Katolikus megújulás Magyarországon
Befoglaló mű adatai:
Egyháztörténet. Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt. 1711-től napjainkig [szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László]
Kiadó:
Református Pedagógiai Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 104-107.
Sorszám: 337
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Kommunizmus és egyházi ellenállás Magyarországon
Befoglaló mű adatai:
Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések [szerk. Püski Levente, Valuch Tibor]
Sorozat adatai:
Jelenkortörténeti műhely, 3.
Kiadó:
1956-os Intézet; Debreceni Egyetem Történeti Intézet
Megjelenés helye:
Budapest; Debrecen
Megjelenés éve:
2002
Terjedelem:
p. 271-286.
Sorszám: 319
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Lemondási szándék, bevégzett letétel. Mindszenty József bíboros "esete" XII. Piusszal és VI. Pállal
Periodika címe:
Magyar tudomány
Periodika adatai:
174. (2013) 5.
Terjedelem:
p. 558-562.
Sorszám: 345
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Mindszenty József és a KALOT
Befoglaló mű adatai:
Mindszenty József veszprémi püspök, 1944-1945. [szerk. T. Horváth Lajos]
Kiadó:
Laczkó Dezső Múzeum
Megjelenés helye:
Veszprém
Megjelenés éve:
1996
Terjedelem:
p. 48-62.
Sorszám: 325
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Regnum et sacerdotium. Állam és egyház történetileg változó viszonyai Magyarországon
Periodika címe:
Vallástudományi szemle
Periodika adatai:
6. (2010) 4.
Terjedelem:
p. 9-27.
Sorszám: 336
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Rendszerváltás és egyházak
Befoglaló mű adatai:
Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend [szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József]
Kiadó:
MTA Társadalomkutató Központ; Kossuth
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
p. 227-243.
Sorszám: 324
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Štátna cirkevná politika v Maďarsku v rokoch 1945 - 1989
Befoglaló mű adatai:
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe [szerk. Martina Fiamová, Pavol Jakubčin]
Kiadó:
[s.n.]
Megjelenés helye:
Bratislava
Megjelenés éve:
2010
Terjedelem:
p. 307-322.
Sorszám: 318
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Szabadítás vagy szabadulás? Mindszenty József bíboros útja Felsőpetényből Budára (1956. október 30-31.)
Befoglaló mű adatai:
Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára [főszerk. Erdődy Gábor ]
Kiadó:
ELTE Eötvös Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2013
Terjedelem:
p. 347-353.
Sorszám: 338
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Szabadlábon fogolyként. Avagy a kommunizmus és egyházi ellenállás Magyarországon
Periodika címe:
Vigilia
Periodika adatai:
65. (2000) 6.
Terjedelem:
p. 402-416.
Sorszám: 321
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Szentszéki-magyar kapcsolatok a koalíció (1945-1949) éveiben
Befoglaló mű adatai:
Magyarország és a római Szentszék. Források és távlatok. Tanulmányok Erdő Péter bíboros tiszteletére [szerk. Tusor Péter]
Sorozat adatai:
Bibliotheca historia ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectana Vaticana Hungariae. Classis 1., 8.
Kiadó:
PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport
Megjelenés helye:
Budapest; Róma
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 367-426.
Sorszám: 320
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Vannak-e még fehér foltok az egyháztörténet-írásban? Eredmények és hiányok a magyarországi keresztény egyházak 19-20. századi múltjának feltárásában
Befoglaló mű adatai:
A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből [szerk. Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]
Sorozat adatai:
Seria Historia Dioecesis Quinqueecclesiensis, 8.
Kiadó:
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 9-27.
Sorszám: 333
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balogh Margit, Gergely Jenő
Tétel cím:
Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005. 1. köt. 1790-1944.
Sorozat adatai:
História könyvtár, Okmánytárak; 2.
Kiadó:
História; MTA Történettudományi Intézete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2005
Terjedelem:
776 p.
Sorszám: 334
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balogh Margit, Gergely Jenő
Tétel cím:
Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005. 2. köt. 1945-2005.
Sorozat adatai:
História könyvtár, Okmánytárak; 2.
Kiadó:
História; MTA Történettudományi Intézete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2005
Terjedelem:
728 p.
Sorszám: 332
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit, Gergely Jenő
Tétel cím:
Egyházak, egyházpolitika 1956-ban
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
28. (2006) 8-9.
Terjedelem:
p. 71-74.
Sorszám: 105
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Barankovics István
Tétel cím:
A Demokrata Néppárt programja (Programbeszédként elhangzott Győrött, 1947. augusztus 10-én)
Periodika címe:
Konzervatív szemle
Periodika adatai:
(1994) 3-4.
Terjedelem:
p. 71-80.
Sorszám: 1102
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Barankovics István
Tétel cím:
A falu peréhez
Periodika címe:
Országút
Periodika adatai:
(1935) 1.
Terjedelem:
p. 28-29.
Sorszám: 1118
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Barankovics István
Tétel cím:
A Felvidék visszatér
Periodika címe:
Az ország útja
Periodika adatai:
(1938) 11.
Terjedelem:
p. 273-?
Sorszám: 1113
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Barankovics István
Tétel cím:
A hármas értekezlet
Periodika címe:
Az ország útja
Periodika adatai:
(1938) 2
Terjedelem:
p. 117-?