Egyetemes és magyar történet források

Sorszám: 585
Dokumentumtípus:
compendium
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma. (Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa)
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2007
Sorszám: 421
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Arató Krisztina
Tétel cím:
Szolidaritás és civil részvétel az Európai Unióban
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 143-166.
Sorszám: 253
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Babóthy Ferenc et al.
Tétel cím:
Félbemaradt reformkor. Miért akadt el az ország keresztény humasinta megújulása? A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok gyűjteménye
Kiadó:
[s.n.]
Megjelenés helye:
Roma
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
422 p.
Sorszám: 255
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balla Borisz
Tétel cím:
A lélek útjai. Útijegyzetek, cikkek, tanulmányok
Sorozat adatai:
Magyar kultúra könyvtára, 1-2.
Kiadó:
Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1934
Terjedelem:
195 p.
Sorszám: 350
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Az 1930-as évek magyar katolikus mozgalmainak ideológiai és történeti előzményei
Befoglaló mű adatai:
Politika és történelem [szerk. Rózsa Klára, J. Tóth Jenő]
Kiadó:
ELTE TTK
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
p. 5-17.
Sorszám: 409
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Bándi Gyula
Tétel cím:
Az ember és a teremtett világ. Felelősség, szubszidiaritás, szolidaritás, együttműködés
Befoglaló mű adatai:
120 éves a Rerum novarum. Tanulmánykötet [szerk. Tóth Tihamér]
Sorozat adatai:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának könyvei, 11.
Kiadó:
Pázmány Press
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 63-85.
Sorszám: 61
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Barlay Ö. Szabolcs [szerk.]
Tétel cím:
Prohászka Ottokár parlamenti beszédei
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 256
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Bartha Béla
Tétel cím:
Irányelvek a magyarországi katholikus egyház autonomiája részére
Periodika címe:
Budapesti szemle
Periodika adatai:
18. (1890) 61.
Terjedelem:
p. 524-527.
Sorszám: 513
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Botos Máté
Tétel cím:
Egy modern jezsuita politikai gazdaságtan kialakulása. XIX. századi jezsuiták hatása az egyház társadalmi tanítására
Befoglaló mű adatai:
A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. A Piliscsabán 2004. november 8-10. között megtartott tudományos konferencia tanulmányai [szerk. Szilágyi Csaba]
Kiadó:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Megjelenés helye:
Piliscsaba
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 583-696.
Sorszám: 502
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Csaba László
Tétel cím:
A valláskutatás társadalmi hasznáról
Befoglaló mű adatai:
Vallások és egyházak Magyarországon és Európában [szerk. Wildmann János, Korpics Márta]
Kiadó:
Typotex
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2010
Terjedelem:
p. 326-333.
Sorszám: 260
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Erdély Jenő
Tétel cím:
Mit akarnak? Károlyi pártja, a szociáldemokraták, radikálisok, keresztény szocialisták, földművelők, bolsevikek? Az összes magyar politikai pártok programmja és szervezete
Sorozat adatai:
Miről van szó? Aktuális lexikon, 1.
Kiadó:
Benkő
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1919
Terjedelem:
32 p.
Sorszám: 74
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Erdősi Károly; Giesswein Sándor [ism.]
Tétel cím:
Szociális vezérkönyv, katholikus legény-, ifjúsági- és munkásegyesületek alakítására és vezetésére
Periodika címe:
Katholikus szemle
Periodika adatai:
18. (1904) 6.
Terjedelem:
p. 612-615.
Sorszám: 259
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Faber Oszkár
Tétel cím:
A keresztényszocializmus
Kiadó:
Népszava
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1907
Terjedelem:
128 p.
Sorszám: 422
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Judit
Tétel cím:
A szubszidiaritás elvének új értelmezése. Viták a Konventben a tagállami szint és a közösségi szint közötti határmegosztásról
Periodika címe:
Európai jog
Periodika adatai:
12. (2002)
Terjedelem:
p. 26-33.
Sorszám: 55
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Fekete Antal
Tétel cím:
Prohászka Ottokár politikai pályakezdése
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 497
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Földvári Mónika
Tétel cím:
Az egyház mibenléte és társadalmi szerepe Tomka Miklós munkásságában
Befoglaló mű adatai:
Vallás a keresztény társadalom után. Tanulmányok Tomka Miklós emlékére [szerk. Földvári Mónika, Nagy Gábor Dániel]
Kiadó:
Belvedere Meridionale
Megjelenés helye:
Szeged
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 67-79.
Sorszám: 500
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fosztó László
Tétel cím:
Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban? Vallási intézmények és társadalmi integráció
Periodika címe:
Pro Minoritate
Periodika adatai:
(2011) 3.
Terjedelem:
p. 113-122.
Sorszám: 56
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Frenyó Zoltán
Tétel cím:
Prohászka index-ügye száz év távlatából
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 420
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fridvalszky János
Tétel cím:
Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 35-56.
Sorszám: 432
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Hámori Péter, Tomka Miklós [szerk.]
Tétel cím:
"Szegények mindig lesznek veletek..." Tanulmányok a szociálpolitika történetéből
Kiadó:
LOISIR Könyvkiadó Kft.
Megjelenés helye:
Piliscsaba; Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
325 p.
Sorszám: 437
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Irena Borowik, Miklós Tomka [ed.]
Tétel cím:
Religion and Social Change in Post-Communist Europe
Kiadó:
Zaklad Wydawniczy "Nomos"
Megjelenés helye:
Krakow
Megjelenés éve:
2001
Terjedelem:
236 p.
Sorszám: 53
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Jacques Maritain
Tétel cím:
A garonne-i paraszt
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 515
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Jakab Attila
Tétel cím:
Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe
Sorozat adatai:
Műhelytanulmány, 4.
Kiadó:
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
35 p.
Sorszám: 59
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Joseph Széplaki
Tétel cím:
Bibliography on Cardinal Mindszenty
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 414
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Juhász Ágnes
Tétel cím:
A szubszidiaritás elvének értelmezése és ellenőrzése az Európai Közösségben
Befoglaló mű adatai:
Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai = Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium [szerk. Stipta István]
Sorozat adatai:
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiadványsorozata, 8.
Kiadó:
Bíbor Kiadó
Megjelenés helye:
Miskolc
Megjelenés éve:
2007
Terjedelem:
p. 203-227.
Sorszám: 426
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Kecskés László
Tétel cím:
Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás
Periodika címe:
Magyar jog
Periodika adatai:
3. (1995)
Terjedelem:
p. 157-167.
Sorszám: 296
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Keményfy Kálmán Dániel
Tétel cím:
A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai
Kiadó:
Stephaneum Ny.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1905
Terjedelem:
108, [1] p.
Sorszám: 60
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Kerkai Jenő
Tétel cím:
Katolikus felelősség
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 427
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Kindler József
Tétel cím:
A szubszidiaritásról
Periodika címe:
Vigilia
Periodika adatai:
59 (1994) 2.
Terjedelem:
p. 102-104.
Sorszám: 425
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Könczei György
Tétel cím:
Szubszidiaritás és antidiszkrimináció, avagy fogyatékos emberek érdekérvényesítési lehetőségeinek további befagyása Magyarországon 1995-ben
Befoglaló mű adatai:
Magyarország politikai évkönyve 1995-ről [szerk. Kurtán S., Sándor P.]
Kiadó:
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1996
Terjedelem:
p. 311-321.
Sorszám: 54
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Krajsovszky Gábor
Tétel cím:
Legyőzetve is Ő győzött! - Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszéldeiből
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 505
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Kránitz Mihály
Tétel cím:
Krisztusi értékek. A helyi gyülekezet szerepe és lehetőségei az ökumené megvalósulásában. Az egyházak közös felelőssége a társadalmi nyilvánosság előtt. Az áttérés jelenségének megítéléséről
Periodika címe:
Theologiai szemle
Periodika adatai:
51. (2008) 1.
Terjedelem:
p. 41-43.
Sorszám: 419
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Laczkóné Tuka Ágnes
Tétel cím:
Az Európai Parlament és a szubszidiaritás
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 85-99.
Sorszám: 523
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Molnár Attila Károly
Tétel cím:
A kálvinizmus hatása a magyar társadalmi életre
Periodika címe:
Confessio
Periodika adatai:
20. (1996) 4.
Terjedelem:
p. 79-88.
Sorszám: 413
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Molnár Tamás
Tétel cím:
Az Európai Unió felépítése és működése. A szubszidiaritás elve. Az Európai Unió ügynökségei
Befoglaló mű adatai:
Európai közjog és politika [szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra]
Kiadó:
Complex Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2007
Terjedelem:
p. 253-256.
Sorszám: 867
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Muzslay István
Tétel cím:
Az Egyház társadalmi tanítása
Kiadó:
Márton Áron Kiadó
Megjelenés éve:
1997
Sorszám: 868
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Nagy Endre
Tétel cím:
Keresztény társadalomtan és társadalmi tanítás
Befoglaló mű adatai:
In. A keresztény társadalmi tanítás
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
49-55. p.
Sorszám: 530
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Nagy Gábor
Tétel cím:
A Magyar Nemzet ügye 1945 tavaszán. Barankovics István a koalíciós sajtópolitikáról
Periodika címe:
Archivnet
Periodika adatai:
13. (2013) 5.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-19
Sorszám: 869
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Nagy Gyula
Tétel cím:
Az egyház mai tanítása
Befoglaló mű adatai:
In. Evangélikus dogmatika
Kiadó:
Evangélikus Egyh. Sajtóoszt.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2000
Sorszám: 418
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Navracsics Tibor
Tétel cím:
A szubszidiaritás és a nemzeti érdek az Európai Unióban
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 115-121.
Sorszám: 57
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Némethy Ernő
Tétel cím:
Prohászka Ottokár életrajza
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 874
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Niedermüller Péter
Tétel cím:
Keresztény társadalmi tanítás vagy társadalomelmélet
Befoglaló mű adatai:
In. A keresztény társadalmi tanítás
Megjelenés éve:
1990
Periodika címe:
Vigilia
Terjedelem:
57-63 p.
Sorszám: 883
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Paczolay Péter
Tétel cím:
Politikai közösség és közhatalom
Megjelenés éve:
2006
Periodika címe:
Vigilia
Sorszám: 417
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Paczolay Péter
Tétel cím:
Szuverenitás és szubszidiaritás az Európai Unió és annak tagállamai között
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János].
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 59-71.
Sorszám: 295
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Pál Ferenc
Tétel cím:
A magyarországi keresztényszocializmus kezdeteihez. A szombathelyi keresztény munkásegyesület
Befoglaló mű adatai:
Mából a tegnapról. Képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből [főszerk. Erdődy Gábor; szerk. Cúthné Gyóni Eszter, Szilágyi Adrienn, Wirthné Diera Bernadett]
Kiadó:
ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 55-71.
Megjegyzés:
A 2011. június 8-9. között Budapesten megrendezett Mából a tegnapról. Képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből. Az ELTE-BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Programjának konferenciáján elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
Sorszám: 887
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Pálné Kovács Ilona
Tétel cím:
A szubszidiaritás elve a területi közigazgatás szervezésben
Befoglaló mű adatai:
In. Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. (Szerk. Hajdú Zoltán)
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 889
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Paolo Magagnotti
Tétel cím:
A kisegítés (szubszidiaritás) elve az egyház társadalmi tanításában
Kiadó:
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány
Megjelenés éve:
1993
Sorszám: 58
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Pápai Lajos
Tétel cím:
A Napba öltözött ember - Prohászka Ottokár
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 891
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Paul Valadier SJ
Tétel cím:
Demokráciát a Római Katolikus Egyházban?
Megjelenés éve:
1998
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
2. 26.
Sorszám: 527
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Petrás Éva
Tétel cím:
A Vatikán és a magyar katolikus értelmiség. A magyar katolikus értelmiség útja a kereszténydemokrácia felé
Befoglaló mű adatai:
Nyitott/zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914-1949 [szerk. Feitl István]
Kiadó:
Napvilág
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2013
Terjedelem:
p. 77-92.