Katolikus egyház társadalmi tanítása

Sorszám: 552
Tétel cím:
A béke kihívása - Isten ígérete és a mi válaszunk. Az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának körlevele
Megjelenés éve:
1983
Sorszám: 553
Tétel cím:
A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki konferencia
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Sorszám: 560
Tétel cím:
A jó kormányzás kritériumai az egyház társadalmi tanításában. Konzervatórium. 2010. 05.29.
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 561
Tétel cím:
A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Sorszám: 564
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A középpontban: az emberi méltóság. A keresztény felelősségben gyökerező politikai cselekvés. A keresztény etika mint orientációs segítség . (Szerk. Bernhard Vogel)
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítván
Sorszám: 565
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A közjó az egyház társadalmi tanításában. (Szerk.: Beran Ferenc)
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 568
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A magyar katolikus püspökkari tanácskozások jegyzőkönyvei 1945-1948 között. (Szerk.: Beke Margit)
Kiadó:
Argumentum
Megjelenés helye:
Köln-Budapest
Megjelenés éve:
1996
Sorszám: 571
Tétel cím:
A püspökökhöz és papokhoz, a szerzetesi közösségekhez, az Egyház minden fiához és leányához és minden jóakaratú emberhez a Populorum progressio kezdetű enciklika huszadik évfordulójára.
Sorszám: 580
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Sorszám: 583
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Ausztria katolikus püspökeinek társadalmi pásztorlevele
Megjelenés éve:
1990
Sorszám: 584
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanítása
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Sorszám: 585
Dokumentumtípus:
compendium
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma. (Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa)
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2007
Sorszám: 586
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Az élet kultúrájáért. Magyar Katolikus Püspöki konferencia.
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 590
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Az igazságosság békét teremt. A Német Püspöki Konferencia békéről szóló nyilatkozata, 1983.
Megjelenés éve:
1983
Sorszám: 656
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Charta a családok jogairól
Megjelenés helye:
Vatikán
Megjelenés éve:
1983
Sorszám: 657
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Chatolic Social Teaching. Major documents. Office for Social. Justice.
Sorszám: 673
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Economic Justice for All. Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy. U.S. Catholic Bishops, 1986. Gazdasági igazságosságot mindenkinek: A katolikus egyház társadalmi tanítása és az amerikai gazdaság. Az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának körlevele, 1986.
Megjelenés éve:
1986
Sorszám: 675
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Egyház 2011-ben - az újrakezdés szükségessége Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
Megjelenés éve:
2010
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
3-4.
Terjedelem:
2.
Sorszám: 692
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Felelősségünk a teremtett világért. A MKPK körlevele, 2008.
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 769
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Igazság, emlékezet és szolidaritás. A béke és a kiengesztelődés kulcsa. Az Európai Közösség Püspökkarai Bizottságának /Commission des épiscopats de la Communauté Européenne ─ COMÉCE/ nyilatkozata a békéről. Ford. Rosdy Pál
Befoglaló mű adatai:
In: Európai szemmel 1999. 1.
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
50-63. p.
Sorszám: 770
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Igazságosabb és testvériesebb világot! A MKPK körlevele
Megjelenés éve:
1996
Sorszám: 772
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
II. János Pál Pápa bocsánatkérése. A katolikus egyház jubileumi bűnbánatának nemzetközi fogadtatásáról.
Megjelenés éve:
2000
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
1. 23.
Sorszám: 773
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa CENTESIMUS ANNUS kezdetű enciklikája a RERUM NOVARUM enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1991
Sorszám: 774
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa LABOREM EXERCENS kezdetű enciklikája a RERUM NOVARUM enciklika megjelenésének 90. évfordulója alkalmából
Kiadó:
Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1981
Sorszám: 775
Tétel cím:
II. János Pál pápa levele a családokhoz
Kiadó:
SZIT.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1994
Sorszám: 776
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa SOLLICITUDO REI SOCIALIS kezdetű enciklikája
Sorszám: 798
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Keresztény értékek az Európai Unió Alkotmányszerződésében - KÉSZ - 2008
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 799
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Keresztény munkaerkölcs és új munkakultúra. A katolikus társadalmi tanítás irányelvei. Lothar Roos, Werner Then.
Kiadó:
Magyar Kolping Szövetség
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1994
Sorszám: 803
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Kiengesztelődés, szolidaritás, integráció és közösség. A Latin-Amerikai Püspökök IV. Általános Konferenciájának záródokumentuma a latin-amerikai és a Karib-tengeri térség népei számára
Befoglaló mű adatai:
In: Vigilia. – 58.
Megjelenés éve:
1993
Periodika adatai:
58. 3.
Terjedelem:
158-189. p
Sorszám: 313
Dokumentumtípus:
cikk
Tétel cím:
Laborem exercens. II. János Pál enciklikája az emberi munkáról
Periodika címe:
Világosság
Periodika adatai:
22. (1981) 11.
Terjedelem:
p. 724-727.
Sorszám: 861
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Mit ér a keresztény társadalmi tanítás válság idején?
Kiadó:
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Megjelenés éve:
2010
Periodika címe:
Vigilia
Sorszám: 901
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
Rerum Novarum. XIII. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája. Róma, 1891.
Megjelenés éve:
1891
Sorszám: 573
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Ablonczy Dávid
Tétel cím:
Családkönyv
Kiadó:
Református Zsinati Iroda
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1992
Sorszám: 582
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arno Anzenbacher
Tétel cím:
Keresztény társadalometika
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2001
Sorszám: 596
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Barankovics István és az evangéliumi szocializmus
Befoglaló mű adatai:
In. A hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből (szerk. Békés Márton, Majoros István)
Kiadó:
ELTE BTK Történeti Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 598
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Igazságosság és szolidaritás /a katolikus társadalmi tanításban/. 2.
Befoglaló mű adatai:
In. Konzervatív Szemle
Megjelenés éve:
1994
Periodika adatai:
3-4.
Terjedelem:
104-107. p.
Sorszám: 597
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Igazságosság és szolidaritás /a katolikus társadalmi tanításban/1
Befoglaló mű adatai:
In. Konzervatív Szemle
Megjelenés éve:
1994
Periodika adatai:
2.
Terjedelem:
63-65. p.
Sorszám: 335
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A Vatikán és Magyarország
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
27. (2005) 4.
Terjedelem:
p. 20-27.
Sorszám: 356
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Katolicizmus a XX. században
Befoglaló mű adatai:
Egyháztörténet. Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt. 1711-től napjainkig [szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László]
Kiadó:
Református Pedagógiai Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 191-194.
Sorszám: 315
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Quadragesimo anno, 1931.
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
13. (1991) 5-6.
Terjedelem:
p. 6-7.
Sorszám: 409
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Bándi Gyula
Tétel cím:
Az ember és a teremtett világ. Felelősség, szubszidiaritás, szolidaritás, együttműködés
Befoglaló mű adatai:
120 éves a Rerum novarum. Tanulmánykötet [szerk. Tóth Tihamér]
Sorozat adatai:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának könyvei, 11.
Kiadó:
Pázmány Press
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 63-85.
Sorszám: 499
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc
Tétel cím:
A jó kormányzás elvei és a társadalmi programok szelekciójának elvi szempontjai az egyház társadalmi tanítása alapján
Befoglaló mű adatai:
A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások [szerk. Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János]
Sorozat adatai:
Jezsuita könyvek, 12.
Kiadó:
L'Harmattan
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 19-27.
Sorszám: 645
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc
Tétel cím:
A szolidaritás jelentősége a munkanélküliség problémájának megoldásánál
Befoglaló mű adatai:
In: A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia.
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
37-43 p.
Sorszám: 646
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanítása. II. Alapvető értékek. Politikai és ökológiai etika
Kiadó:
PPKE HTK.
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2011
Sorszám: 498
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc, Lenhardt Vilmos
Tétel cím:
Az ember útja. Az egyház társadalmi tanítása
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
327 p.
Sorszám: 649
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Boda László
Tétel cím:
Szolidaritás a jövő generációkkal
Befoglaló mű adatai:
In: A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia.
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
60-66. p.
Sorszám: 650
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Boda László
Tétel cím:
Természetjog, erkölcs humánum
Kiadó:
SZIT.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2001
Sorszám: 653
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Bögre Zsuzsanna
Tétel cím:
2002. Társadalmi-politikai változások hatása a vallásos identitás alakulására Magyarországon (1948-1990) –különös tekintettel 1948-1964 közötti időszakra.
Sorszám: 651
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Botos Katalin
Tétel cím:
Gazdaság és etika. A katolikus társadalmi tanítás gazdaságetikája történeti perspektívában
Befoglaló mű adatai:
In: Tantörténet és közgazdaságtudomány. Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal professzor születése 80. és tanári pályájának 50. évfordulója alkalmából (szerk. Bekker Zsuzsa)
Kiadó:
Aula
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
257-271. p.
Sorszám: 247
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Botos Máté
Tétel cím:
Adalékok az első szociális enciklika keletkezéstörténetéhez
Periodika címe:
Sic itur ad astra
Periodika adatai:
(1993) 2/4.
Terjedelem:
p. 67-76.