Kereszténydemokrácia európai története szakirodalom

Sorszám: 589
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Az Európai Néppárt története
Sorszám: 1083
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Catholics in Western Democracies
Megjelenés helye:
Dublin
Megjelenés éve:
1981
Sorszám: 1002
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Christian Democracy in Europe. London & New York: Pinter 1890-1950.
Sorszám: 1080
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia Európában. Mit jelent a kereszténydemokrácia Európában?
Befoglaló mű adatai:
In. Európai szemmel
Megjelenés éve:
1996
Sorszám: 1078
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia Németországban , 2007. (52. évf.) 3. sz. 202. p.
Megjelenés éve:
2007
Periodika címe:
Múltunk
Sorszám: 192
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Angelo M. Codevilla
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia alkonya
Periodika címe:
Magyar napló
Periodika adatai:
6. (1994), 1.
Terjedelem:
p. 26-28.
Sorszám: 287
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Angyal Béla [szerk.]
Tétel cím:
Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez. 1916-1936.
Sorozat adatai:
Fontes historiae Hungarorum, 1.
Kiadó:
Fórum Kisebbségkutató Int.; Lilium Aurum
Megjelenés helye:
Somorja; Dunaszerdahely
Megjelenés éve:
2004
Terjedelem:
534, [1] p.
Sorszám: 268
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Anton Pelinka
Tétel cím:
Stand oder Klasse? Die Christliche Arbeiterbewegung Österreichs 1933 bis 1938 (Veröffentlichung des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung)
Kiadó:
Europaverlag
Megjelenés helye:
Wien; München; Zürich
Terjedelem:
334 p.
Sorszám: 994
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arbøl, Niels
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Sorszám: 592
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balássy László
Tétel cím:
Apor Vilmos a vértanú püspök
Kiadó:
Ecclesia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1989
Címkék:
Sorszám: 342
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Egyházak a rendszerváltozás után
Befoglaló mű adatai:
Magyarország a XX. században [szerk. Kollega Tarsoly István]
Kiadó:
Babits Kiadó
Megjelenés helye:
Szekszárd
Megjelenés éve:
1997
Terjedelem:
p. 440-463.
Sorszám: 336
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Rendszerváltás és egyházak
Befoglaló mű adatai:
Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend [szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József]
Kiadó:
MTA Társadalomkutató Központ; Kossuth
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
p. 227-243.
Sorszám: 193
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Charles Delamare, Francis Olivier
Tétel cím:
L'Europe, incarnation de la démocratie chrétienne. Un dialogue
Kiadó:
L'Harmattan
Megjelenés helye:
Paris
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
299, [2] p.
Sorszám: 1003
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Csaba Lajos
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia szerepe az európai egység fejlődésében.
Befoglaló mű adatai:
In. Kereszténydemokrácia. (Szerk. Kuglics Gábor)
Kiadó:
Író Gergely Alapítvány
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 1005
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Dr. Gárdonyi Máté
Tétel cím:
Az antiszemitizmus funkciója. Prohászka Ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében.
Befoglaló mű adatai:
In. A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk. Molnár J.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2005
Terjedelem:
193-204. p.
Sorszám: 360
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Enyedi Zsolt
Tétel cím:
Conclusion: emerging issues in the study of church-state relations
Periodika adatai:
West European Politics. - 26. (2003) 1., p. 218-232.
Sorszám: 358
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Enyedi Zsolt
Tétel cím:
The resistant Church. A book review of Hanna Diskin's "The seeds of triumph. Church and State in Gomulka's Poland"
Periodika címe:
Relition in Eastern Europe
Periodika adatai:
23. (2003) 5.
Terjedelem:
p. 59-63.
Sorszám: 372
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
A rendszerváltó állam egyházpolitikája Magyarországon (1987-1990)
Periodika címe:
Vallástudományi szemle
Periodika adatai:
6. (2010) 4.
Terjedelem:
p. 61-72.
Sorszám: 369
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Az Országos Vallásügyi Tanács, 1989-1990
Kiadó:
METEM
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
124 p.
Sorszám: 370
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Rendszerváltás és egyházpolitika Magyarországon (1987-1990)
Periodika címe:
Sola scriptura
Periodika adatai:
12. (2010) 4.
Terjedelem:
p. 21-27.
Sorszám: 366
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Sólyom László a vallásügyi törvényről a rendszerváltás időszakában: 1989. május - szeptember
Befoglaló mű adatai:
Nyisd meg a szád a néma helyett. Köszöntő könyv Iványi Gábor 60. születésnapjára [szerk. Bánlaky Pál, Bukovics István, Lukács Péter, Majsai Tamás]
Kiadó:
Wesley János Lelkészképző Főiskola
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
p. 185-200.
Sorszám: 694
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Fontaine, Pascal
Tétel cím:
Voyage to the Heart of Europe 1953-2009. A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People's Party in the European Parliament
Kiadó:
Racine
Megjelenés helye:
Brüsszel
Megjelenés éve:
2009
Sorszám: 239
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Geosits Lajos
Tétel cím:
A Rerum novarum történetéhez
Periodika címe:
Katholikus szemle
Periodika adatai:
45. (1931) 5.
Terjedelem:
p. 326-344.
Sorszám: 285
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
A keresztény kurzusról
Periodika címe:
Távlatok
Periodika adatai:
48. (2000)
Terjedelem:
p. 280-289.
Sorszám: 279
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
A keresztény politika száz esztendeje
Periodika címe:
Új Magyarország
Periodika adatai:
5. (1995) 295.
Terjedelem:
p. 19.
Sorszám: 1040
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Adatok az osztrák és a magyar keresztényszocialisták kapcsolatához
Befoglaló mű adatai:
In. A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. (főszerk. Gergely Jenő, szerk. Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Zeidler Miklós)
Kiadó:
ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék.
Sorszám: 281
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Demokrácia és szolidaritás. A keresztényszocializmus múltja és jelene
Periodika címe:
Magyar nemzet
Periodika adatai:
59. (1996) 101.
Terjedelem:
p. 6.
Sorszám: 290
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Die christlichsociale Bewegung in Ungarn während der Horthy-zeit (1919-1944)
Befoglaló mű adatai:
Das Parteienwesen Österreichs und Ungars in der Zwischenkriegszeit [hrsg. Anna M. Drabek; Richard G. Plaschka; Helmut Rumpler]
Kiadó:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Megjelenés helye:
Wien
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
p. 87-106.
Sorszám: 289
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Die christlichsoziale Bewegung in Ungarn 1903-1914
Befoglaló mű adatai:
Arbeiterbewegung in Österreich und Ungarn bis 1914 [hrsg. Wolfgang Maderthaner]
Kiadó:
Europaverlag
Megjelenés helye:
Wien
Megjelenés éve:
1986
Terjedelem:
p. 82-90.
Sorszám: 288
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Le socialisme chrétien en Hongrie au début du XX. siécle
Befoglaló mű adatai:
Histoire des idées politiques de l'Europe Centrale. Politique d'Aujourd'hui, sous la direction de Chantal Delsol et Michael Malowski
Kiadó:
Presse Universitaires de France
Megjelenés helye:
Paris
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 442-451.
Sorszám: 269
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Vlijanie szocial'nüh énciklik na katolicseszkie obscsesztvennüe dvizsenija v Vengrii 1919-1939
Sorozat adatai:
(Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 170.
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1980
Terjedelem:
31 p.
Sorszám: 278
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Görög Tibor; Ács Ilona
Tétel cím:
Kereszténység, szocializmus és az orosz eszme
Periodika adatai:
Múltunk. - 39. (1994) 4., p. 145-160.
Sorszám: 1044
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Gottfried Mehnert
Tétel cím:
Protestánsok a kereszténydemokráciában Siegentől Wittenbergig, avagy amit a német útból tanulhatunk
Kiadó:
Barankovics István Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1993
Sorszám: 187
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Günther Rüther [Hrsg.]
Tétel cím:
Geschichte der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Bewegungen in Deutschland. Grundlagen, Unterrischtsmodelle, Quellen und Arbeitshilfen für die politische Bildung
Kiadó:
Bundeszentrale für Politische Bildung
Megjelenés helye:
Bonn
Megjelenés éve:
1987
Terjedelem:
735 p.
Sorszám: 1045
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Hamberger Judit
Tétel cím:
Hamberger Judit: Állam, egyház és kereszténydemokrácia a rendszerváltás után a szlovákoknál és a cseheknél. Limes. Tudományos Szemle, 2010.
Megjelenés helye:
Limes
Megjelenés éve:
2010
Periodika címe:
Tudományos Szemle
Periodika adatai:
3. sz. (23. évf.)
Terjedelem:
25-44. p
Sorszám: 263
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Horst Sprenger
Tétel cím:
Der Gedanke betrieblicher Partnerschaft und Möglichkeiten ihrer Verwirklichung aus katholisch-sozialer Sicht
Kiadó:
[s.n.]
Megjelenés helye:
Hamburg
Megjelenés éve:
1968
Terjedelem:
462 p.
Sorszám: 763
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Horváth Jenő
Tétel cím:
Olaszország és a Keresztény Demokrácia (1943–1994)
Befoglaló mű adatai:
In Múltunk. 2007/3
Megjelenés éve:
2007
Periodika címe:
Múltunk
Periodika adatai:
3.
Sorszám: 359
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
John T. S. Madeley, Enyedi Zsolt [ed.]
Tétel cím:
Church and State in Contemporary Europe. The Chimera of Neutrality
Kiadó:
Frank Cass
Megjelenés helye:
London
Megjelenés éve:
2003
Terjedelem:
251 p.
Sorszám: 271
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Kerekes Lajos
Tétel cím:
Az osztrák keresztényszocializmus történetéhez
Periodika címe:
História
Periodika adatai:
5. (1983) 5-6.
Terjedelem:
p. 58-60.
Sorszám: 1054
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Kiss J. László
Tétel cím:
A Christlich-Soziale Union, 1945-1957.
Befoglaló mű adatai:
In. A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában. 1944-1958 (Szerk. Gergely Jenő)
Kiadó:
Kossuth Kiadó
Megjelenés éve:
1980
Terjedelem:
263-295. p.
Sorszám: 297
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Kőnig Antal
Tétel cím:
A politikai katolicizmus útja Németországban
Periodika címe:
Katholikus szemle
Periodika adatai:
49. (1935) 7.
Terjedelem:
p. 445-448.
Sorszám: 184
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Konrad Adenauer
Tétel cím:
Erinnerungen [1-2. Bd.]
Kiadó:
Buchclub Ex Libris
Megjelenés helye:
Zürich
Megjelenés éve:
1965
Sorszám: 183
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Konrad Adenauer; Ernest Jackh [introd. by]
Tétel cím:
World indivisible, with liberty and justice for all
Kiadó:
Harper
Megjelenés helye:
New York
Terjedelem:
128 p.
Sorszám: 805
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Kovács K. Zoltán
Tétel cím:
A maritaini perszonalizmus Barankovics István eszmevilágában
Befoglaló mű adatai:
In. Távlatok. 54.
Megjelenés éve:
2001
Terjedelem:
517-526 p.
Sorszám: 1056
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Krizmanits József
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia Nyugat – Európában
Befoglaló mű adatai:
In. Kereszténydemokrácia. (Szerk. Kuglics Gábor)
Kiadó:
Író Gergely Alapítvány
Megjelenés éve:
2002
Sorszám: 1059
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
M. Szebeni Géza
Tétel cím:
A De Gasperi évek. 1945-1953. Magyar Szemle Online. 2007. április
Sorszám: 830
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
M. Szebeni Géza
Tétel cím:
A De Gasperi-évek: 1945–1953
Befoglaló mű adatai:
In Magyar Szemle Új Folyam XXI. 11-12. sz.
Sorszám: 1060
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
M. Szebeni Géza
Tétel cím:
A francia kereszténydemokrácia történetéről
Befoglaló mű adatai:
In. Múltunk, 2007. (52. évf.) 3. sz.
Periodika címe:
Múltunk
Periodika adatai:
(52. évf.) 3. sz.
Sorszám: 1061
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
M. Szebeni Géza
Tétel cím:
Alcide de Gasperi és a jobboldali radikalizmus
Kiadó:
Magyar Szemle Online
Megjelenés éve:
2007
Periodika adatai:
április
Címkék:
Sorszám: 1063
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
M. Szebeni Géza
Tétel cím:
Egy kereszténydemokrata az európai egységért
Sorozat adatai:
Magyar Szemle Könyvek
Kiadó:
Robert Schuman
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2009
Címkék: