Kereszténydemokrata alapelvek

Sorszám: 552
Tétel cím:
A béke kihívása - Isten ígérete és a mi válaszunk. Az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának körlevele
Megjelenés éve:
1983
Sorszám: 553
Tétel cím:
A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki konferencia
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Sorszám: 560
Tétel cím:
A jó kormányzás kritériumai az egyház társadalmi tanításában. Konzervatórium. 2010. 05.29.
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 561
Tétel cím:
A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Sorszám: 564
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A középpontban: az emberi méltóság. A keresztény felelősségben gyökerező politikai cselekvés. A keresztény etika mint orientációs segítség . (Szerk. Bernhard Vogel)
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítván
Sorszám: 565
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A közjó az egyház társadalmi tanításában. (Szerk.: Beran Ferenc)
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 572
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A szubszidiaritás elvének ellenőrzése és a nemzeti parlamentek szerepének növelése.
Sorszám: 580
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Sorszám: 584
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanítása
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Sorszám: 585
Dokumentumtípus:
compendium
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma. (Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa)
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2007
Sorszám: 586
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Az élet kultúrájáért. Magyar Katolikus Püspöki konferencia.
Kiadó:
SZIT
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 643
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Béke- igazság- a teremtett világ megőrzése. Egyházfórum 8. 1989.2.
Megjelenés éve:
1989
Sorszám: 656
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Charta a családok jogairól
Megjelenés helye:
Vatikán
Megjelenés éve:
1983
Sorszám: 657
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Chatolic Social Teaching. Major documents. Office for Social. Justice.
Sorszám: 673
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Economic Justice for All. Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy. U.S. Catholic Bishops, 1986. Gazdasági igazságosságot mindenkinek: A katolikus egyház társadalmi tanítása és az amerikai gazdaság. Az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának körlevele, 1986.
Megjelenés éve:
1986
Sorszám: 675
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Egyház 2011-ben - az újrakezdés szükségessége Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
Megjelenés éve:
2010
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
3-4.
Terjedelem:
2.
Sorszám: 676
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Egyház és társadalom. Európai Egyházak Konferenciája
Sorszám: 692
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Felelősségünk a teremtett világért. A MKPK körlevele, 2008.
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 769
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Igazság, emlékezet és szolidaritás. A béke és a kiengesztelődés kulcsa. Az Európai Közösség Püspökkarai Bizottságának /Commission des épiscopats de la Communauté Européenne ─ COMÉCE/ nyilatkozata a békéről. Ford. Rosdy Pál
Befoglaló mű adatai:
In: Európai szemmel 1999. 1.
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
50-63. p.
Sorszám: 770
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Igazságosabb és testvériesebb világot! A MKPK körlevele
Megjelenés éve:
1996
Sorszám: 772
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
II. János Pál Pápa bocsánatkérése. A katolikus egyház jubileumi bűnbánatának nemzetközi fogadtatásáról.
Megjelenés éve:
2000
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
1. 23.
Sorszám: 773
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa CENTESIMUS ANNUS kezdetű enciklikája a RERUM NOVARUM enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1991
Sorszám: 774
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa LABOREM EXERCENS kezdetű enciklikája a RERUM NOVARUM enciklika megjelenésének 90. évfordulója alkalmából
Kiadó:
Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1981
Sorszám: 775
Tétel cím:
II. János Pál pápa levele a családokhoz
Kiadó:
SZIT.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1994
Sorszám: 776
Dokumentumtípus:
enciklika
Tétel cím:
II. János Pál pápa SOLLICITUDO REI SOCIALIS kezdetű enciklikája
Sorszám: 798
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Keresztény értékek az Európai Unió Alkotmányszerződésében - KÉSZ - 2008
Megjelenés éve:
2008
Sorszám: 799
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Keresztény munkaerkölcs és új munkakultúra. A katolikus társadalmi tanítás irányelvei. Lothar Roos, Werner Then.
Kiadó:
Magyar Kolping Szövetség
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1994
Sorszám: 801
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Kereszténység és közösségek. (Szerk.: Alszeghy Zoltán)
Kiadó:
Teológiai Kiskönyvtár. Róma
Megjelenés helye:
Róma
Megjelenés éve:
1981
Sorszám: 803
Dokumentumtípus:
körlevél
Tétel cím:
Kiengesztelődés, szolidaritás, integráció és közösség. A Latin-Amerikai Püspökök IV. Általános Konferenciájának záródokumentuma a latin-amerikai és a Karib-tengeri térség népei számára
Befoglaló mű adatai:
In: Vigilia. – 58.
Megjelenés éve:
1993
Periodika adatai:
58. 3.
Terjedelem:
158-189. p
Sorszám: 834
Tétel cím:
Magyar Katolikus Lexikon
Sorszám: 861
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Mit ér a keresztény társadalmi tanítás válság idején?
Kiadó:
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Megjelenés éve:
2010
Periodika címe:
Vigilia
Sorszám: 944
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. (Szerk. Hajdú Zoltán)
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 945
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások (szerk. Frivaldszky János)
Kiadó:
OCIPE Magyarország. Faludi F. Akad.
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 980
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Világvallások gazdasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok. (összeáll., szerk., jegyzetekkel ell. ... Hidas Zoltán)
Kiadó:
Gondolat. ELTE TTK.
Megjelenés éve:
2007
Sorszám: 981
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Virt László: Katolikus társadalmi alapértékek
Kiadó:
Márton Áron Társaság
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Sorszám: 576
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Aery Dulles SJ
Tétel cím:
Tanúsítson-e bűnbánatot az egyház?
Periodika címe:
MÉRLEG - folyóiratok és könyvek szemléje
Periodika adatai:
1999/1. 25.
Sorszám: 581
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arató Krisztina
Tétel cím:
Szolidaritás és civil részvétel az Európai Unióban.
Befoglaló mű adatai:
In Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban
Kiadó:
OCIPE Magyarország – Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 994
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arbøl, Niels
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Sorszám: 582
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arno Anzenbacher
Tétel cím:
Keresztény társadalometika
Kiadó:
Szent István Társulat
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2001
Sorszám: 591
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Bába Julianna
Tétel cím:
A magánnyugdíjrendszer múltja, jelene, jövője?
Befoglaló mű adatai:
In. Magyarország politikai évkönyve. Digitális könyv. 2010. Kormányzat, közpolitika, közélet. (Szerk.: Sándor Péter-Vass László)
Kiadó:
Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja
Megjelenés éve:
2011
Sorszám: 254
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Bagdy Gábor, Mészáros József
Tétel cím:
Szegénység és kereszténydemokrata társadalompolitika
Periodika címe:
Lelkipásztor (Magyarbóly)
Periodika adatai:
67. (1992) 10.
Terjedelem:
p. 336-338.
Sorszám: 593
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balázs Zoltán
Tétel cím:
A politikai eszmék szerepe a pártok stratégiájában. Különös tekintettel a 2006-os választásokra.
Befoglaló mű adatai:
Politikatudományi Szemle. 2006. 2-3.
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
73-84.o.
Sorszám: 596
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Barankovics István és az evangéliumi szocializmus
Befoglaló mű adatai:
In. A hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből (szerk. Békés Márton, Majoros István)
Kiadó:
ELTE BTK Történeti Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 598
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Igazságosság és szolidaritás /a katolikus társadalmi tanításban/. 2.
Befoglaló mű adatai:
In. Konzervatív Szemle
Megjelenés éve:
1994
Periodika adatai:
3-4.
Terjedelem:
104-107. p.
Sorszám: 597
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Igazságosság és szolidaritás /a katolikus társadalmi tanításban/1
Befoglaló mű adatai:
In. Konzervatív Szemle
Megjelenés éve:
1994
Periodika adatai:
2.
Terjedelem:
63-65. p.
Sorszám: 599
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946 MTA Történettudományi Intézete. Budapest, 1998.
Megjelenés éve:
1998
Sorszám: 645
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc
Tétel cím:
A szolidaritás jelentősége a munkanélküliség problémájának megoldásánál
Befoglaló mű adatai:
In: A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia.
Kiadó:
Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
37-43 p.
Sorszám: 646
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Beran Ferenc
Tétel cím:
Az egyház társadalmi tanítása. II. Alapvető értékek. Politikai és ökológiai etika
Kiadó:
PPKE HTK.
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2011
Sorszám: 647
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Birher Nándor
Tétel cím:
A szubszidiaritás mint a hálózati kapcsolatok egyik alapelve. In. Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. (Szerk. Hajdú Zoltán)
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 649
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Boda László
Tétel cím:
Szolidaritás a jövő generációkkal
Befoglaló mű adatai:
In: A katolikus egyház szociális tanításának jelentősége a közép- és kelet-európai országokban. Szociáletikai Konferencia.
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
60-66. p.