Kereszténydemokrata gondolkodás gyökerei

Sorszám: 997
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Balogh Margit: Állam és egyház történetileg változó viszonyai Magyarországon
Befoglaló mű adatai:
In. Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. (Szerk. Hajdú Zoltán)
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Megjelenés helye:
Pécs
Megjelenés éve:
2010
Sorszám: 300
Dokumentumtípus:
cikk
Tétel cím:
Vívódások. A zsidóságról
Periodika címe:
Egyházfórum
Periodika adatai:
8. (1993) 2.
Terjedelem:
p. 42-49.
Sorszám: 574
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Abraham Kuyper
Tétel cím:
Kálvinizmus és modernitás
Megjelenés helye:
Kolozsvár
Megjelenés éve:
2001
Sorszám: 301
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Albert H. Friedlander
Tétel cím:
XII. Piusz pápa példája. A keresztény-zsidó konfrontáció
Befoglaló mű adatai:
A holokauszt és a keresztény világ. Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival [szerk. Carol Rittner, Stephen D. Smith, Irena Steinfeldt]
Kiadó:
Egyházfórum; Balassi
Megjelenés helye:
Pécs; Budapest
Terjedelem:
p. 226-233.
Sorszám: 189
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Andorka Rudolf
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia és liberalizmus. Egymásnak élesen ellentétes vagy rokon eszmerendszerek?
Periodika címe:
Új Magyarország
Periodika adatai:
4. (1994) 50.
Terjedelem:
p. 13.
Sorszám: 421
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Arató Krisztina
Tétel cím:
Szolidaritás és civil részvétel az Európai Unióban
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 143-166.
Sorszám: 994
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Arbøl, Niels
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Sorszám: 350
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Az 1930-as évek magyar katolikus mozgalmainak ideológiai és történeti előzményei
Befoglaló mű adatai:
Politika és történelem [szerk. Rózsa Klára, J. Tóth Jenő]
Kiadó:
ELTE TTK
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1990
Terjedelem:
p. 5-17.
Sorszám: 137
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Giesswein Sándor emlékülés az ELTÉ-n
Periodika címe:
Századok
Periodika adatai:
128. (1994) 1.
Terjedelem:
p. 201-203.
Sorszám: 356
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Margit
Tétel cím:
Katolicizmus a XX. században
Befoglaló mű adatai:
Egyháztörténet. Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt. 1711-től napjainkig [szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László]
Kiadó:
Református Pedagógiai Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Terjedelem:
p. 191-194.
Sorszám: 409
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Bándi Gyula
Tétel cím:
Az ember és a teremtett világ. Felelősség, szubszidiaritás, szolidaritás, együttműködés
Befoglaló mű adatai:
120 éves a Rerum novarum. Tanulmánykötet [szerk. Tóth Tihamér]
Sorozat adatai:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának könyvei, 11.
Kiadó:
Pázmány Press
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 63-85.
Sorszám: 142
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Barlay Ö. Szabolcs
Tétel cím:
Prohászka - Interjú 1.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 143
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Barlay Ö. Szabolcs
Tétel cím:
Prohászka - Interjú 2.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 144
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Barlay Ö. Szabolcs
Tétel cím:
Prohászka - Interjú 3.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 141
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Barlay Ö. Szabolcs
Tétel cím:
Prohászka az alkotó
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 134
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Bethlenfalvi Gábor
Tétel cím:
A konzervatív reformmozgalmak esélyei : A keresztényszocializmus "látnoka": Giesswein Sándor
Periodika címe:
Magyar nemzet
Periodika adatai:
56. (1993) 266.
Terjedelem:
p. 6.
Sorszám: 401
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Botos Máté
Tétel cím:
A nemlétező francia kereszténydemokrácia
Periodika címe:
Századvég
Periodika adatai:
1. (1994) 1.
Terjedelem:
p. 245-247.
Sorszám: 190
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Daniel Barbu
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia és ortodoxia
Periodika címe:
Beszélő
Periodika adatai:
5. (2000) 9-10.
Terjedelem:
p. 55-60.
Sorszám: 230
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Daniel Barbu
Tétel cím:
Szubszidiaritás, kereszténydemokrácia és ortodoxia
Periodika címe:
Provincia
Periodika adatai:
1. (2000) 5.
Terjedelem:
p. 3-4.
Sorszám: 1006
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Dr. Varga László
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia eredete és mai jelentősége
Kiadó:
KDNP kiadása
Megjelenés éve:
1992
Címkék:
Sorszám: 234
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Dvihally Géza [szerk.]
Tétel cím:
Rerum novarum. XIII. Leo Pápa szociális és társadalomujító szózatának hatása Szent István magyar birodalmában. 1891-1941
Kiadó:
Arany János Irodalmi és Nyomdai Műintézet
Megjelenés helye:
Budapest
Terjedelem:
143 p.
Sorszám: 195
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Erdődy Gábor
Tétel cím:
Tradicionális történelmi identitás, modern politikai eszmerendszer. Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága
Kiadó:
ELTE Eötvös Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
236 p.
Sorszám: 388
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Erdődy Gábor, Fazekas Csaba
Tétel cím:
Christliche Demokratie in Ungarn
Befoglaló mű adatai:
Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen - Programmatik - Perspektiven [ed. Günter Buchstab, Rudolf Uertz]
Kiadó:
Verlag Herder-Institut
Megjelenés helye:
Freiburg
Megjelenés éve:
2004
Terjedelem:
p. 264-286.
Sorszám: 145
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Farkas György [össz.]
Tétel cím:
KALOT Vezérkönyv
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17
Sorszám: 1017
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
A politikai katolicizmus fogalmáról
Kiadó:
Magyar Elektronikus könyvtár
Sorszám: 384
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Adalékok Kossuth Lajos egyházpolitikai nézeteihez
Befoglaló mű adatai:
Évkönyv, 1. [szerk. Majsai Tamás]
Kiadó:
Wesley János Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 31-60.
Sorszám: 378
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Az állam és az egyházak kapcsolata Magyarországon - egykor és ma (vázlat)
Befoglaló mű adatai:
Egyházak és tolerancia Magyarországon. Tudományos konferencia az 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából [szerk. Köbel Szilvia]
Kiadó:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Terjedelem:
p. 53-62.
Sorszám: 382
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Batthyány Lajos egyházpolitikai nézetei a reformkorban
Periodika címe:
Kisebbségkutatás
Periodika adatai:
17. (2007) 3.
Terjedelem:
p. 525-538.
Sorszám: 387
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Deák Ferenc az 1841. évi egyházpolitikai vitában
Befoglaló mű adatai:
Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. A 2003. november 4-5-én a szegedi városházán tartott konferencia előadásai [szerk. Balogh Elemér, Sarnyai Csaba Máté]
Sorozat adatai:
A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1.
Kiadó:
Pólay Elemér Alapítvány
Megjelenés helye:
Szeged
Megjelenés éve:
2005
Terjedelem:
p. 83-163.
Sorszám: 389
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Kultúrbéke, 1987. "Vita" a Kádár-kormány egyházpolitikájáról a parlamentben
Periodika címe:
Archivnet
Periodika adatai:
3. (2003) 2.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-18
Sorszám: 363
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Prohászka Ottokár a XVI. Országos Katolikus Nagygyűlésen, 1924. október
Befoglaló mű adatai:
Prohászka-tanulmányok, 2009-2012. A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai [szerk. Mózessy Gergely]
Sorozat adatai:
Müvelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 7.
Kiadó:
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
Megjelenés helye:
Székesfehérvár
Megjelenés éve:
2012
Terjedelem:
p. 153-174.
Sorszám: 375
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Prohászka Ottokár zsidóellenességéről
Periodika címe:
Egyháztörténeti szemle
Periodika adatai:
9. (2008) 4.
Terjedelem:
p. 71-86.
Sorszám: 381
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fazekas Csaba
Tétel cím:
Remarks on Lajos Kossuth's church policy
Befoglaló mű adatai:
Omeljan Pritsak Armagani. A Tribute to Omeljan Pritsak [ed. Alpargu M., Öztürk Y.]
Kiadó:
Sakarya Üniversitesi
Megjelenés helye:
Sakarya
Megjelenés éve:
2007
Terjedelem:
p. 767-775.
Sorszám: 422
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fazekas Judit
Tétel cím:
A szubszidiaritás elvének új értelmezése. Viták a Konventben a tagállami szint és a közösségi szint közötti határmegosztásról
Periodika címe:
Európai jog
Periodika adatai:
12. (2002)
Terjedelem:
p. 26-33.
Sorszám: 407
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Frenyó Zoltán
Tétel cím:
A keresztény Európa eszméje és a magyar katolikus gondolkodás
Befoglaló mű adatai:
Vallásfilozófia Magyarországon. A hazai egyházak szellemi helyzete [szerk. Nyíri Kristóf]
Kiadó:
MTA Filozófiai Intézete; Áron Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1995
Terjedelem:
p. 167-180.
Sorszám: 405
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Frenyó Zoltán
Tétel cím:
A keresztény gazdaságetika érvénye
Periodika címe:
Jel
Periodika adatai:
19. (2007) 6.
Terjedelem:
p. 164-168.
Sorszám: 404
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Frenyó Zoltán
Tétel cím:
Magyar perszonalista arcképek (Szabó Ferenc, Schütz Antal, Nyíri Tamás, Mihelics Vid, Horváth Sándor, Barankovics István)
Befoglaló mű adatai:
Piccola enciclopedia della persona e dei personalisti nel XX. secolo [ed. A. Pavan]
Kiadó:
Edizioni Scientifiche Italiane
Megjelenés helye:
Napoli
Megjelenés éve:
2007
Sorszám: 406
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Frenyó Zoltán
Tétel cím:
Mihelics Vid emlékére
Periodika címe:
Szegletkő
Periodika adatai:
3. (1999) március 7.
Sorszám: 420
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Fridvalszky János
Tétel cím:
Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért
Befoglaló mű adatai:
Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Szimpóziumi előadások és hozzászólások [szerk. Fridvalszky János]
Kiadó:
Faludi Ferenc Akadémia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 35-56.
Sorszám: 274
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Fürj Zoltán
Tétel cím:
A keresztényszocialista gondolat a református egyházban
Periodika címe:
Egyház és világ
Periodika adatai:
2. (1991) 22-23.
Terjedelem:
p. 11-14.
Sorszám: 136
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gazdag Ferenc
Tétel cím:
Giesswein Sándor részvétele a Huszadik Század vitáiban, 1904-1918.
Periodika címe:
Századok
Periodika adatai:
111. (1977) 2.
Terjedelem:
p. 329-361.
Sorszám: 197
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
A keresztény szindikalizmus története a XIX-XX. században. A Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége
Kiadó:
[közread. az MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport]
Megjelenés helye:
Budapest; Újfehértó
Megjelenés éve:
2007
Terjedelem:
215 p.
Sorszám: 196
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
A kereszténydemokrácia politikai-ideológiai kérdései az osztrák és a német kereszténydemokrácia tükrében (1945-1948)
Sorozat adatai:
Tudományos szocializmus füzetek, 17.
Kiadó:
Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1972
Terjedelem:
95 p.
Sorszám: 243
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
A keresztényszocializmus. A Rerum novarum
Periodika címe:
Élet és tudomány
Periodika adatai:
46. (1991) 22.
Terjedelem:
p. 675-677.
Sorszám: 139
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Giesswein Sándor és a szociális katolicizmus
Periodika címe:
Világosság
Periodika adatai:
15. (1974) 10.
Terjedelem:
p. 624-633.
Sorszám: 400
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
Prohászka Ottokár kereszténydemokráciája
Befoglaló mű adatai:
Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil 70. születésnapjára [szerk. Krausz Tamás]p.103-110.
Kiadó:
ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Terjedelem:
p. 103-110.
Sorszám: 242
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Gergely Jenő
Tétel cím:
XIII. Leó pápa és a Rerum novarum enciklika
Periodika címe:
Világosság
Periodika adatai:
22. (1981) 7.
Terjedelem:
p. 427-432.
Sorszám: 229
Dokumentumtípus:
cikk
Szerzőségi adat:
Giczy György
Tétel cím:
Autonómia és perszonalitás. Az egyház szociális tanítása alapján
Periodika címe:
Vigilia
Periodika adatai:
55. (1990) 10.
Terjedelem:
p. 722-726.
Sorszám: 79
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Giesswein Sándor
Tétel cím:
A szociális kérdés és a keresztény-szociálizmus
Kiadó:
Stephaneum Ny.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1914
Sorszám: 124
Dokumentumtípus:
elektronikus forrás
Szerzőségi adat:
Giesswein Sándor
Tétel cím:
A zsidókérdés patológiája
Periodika címe:
Nyugat
Periodika adatai:
15. (1922) 17-18.
Hivatkozás:
Megtekintés dátuma:
2014-02-17