Ki-Kicsoda

Sorszám: 562
Dokumentumtípus:
hangfelvétel
Tétel cím:
A kereszténydemokráciának új utakat kell keresnie. Egy európai műveltségű katolikus értelmiségi: Barankovics István. (Kovács K. Katalin Riporter:Bethlenfalvy Gábor)
Befoglaló mű adatai:
In. Magyar Nemzet. – 55. (1992)
Megjelenés éve:
1992
Periodika címe:
Magyar Nemzet.
Periodika adatai:
55. (1992) 254.
Terjedelem:
7.p.
Sorszám: 563
Dokumentumtípus:
hangfelvétel
Tétel cím:
A kiegyezés reményével. Keresztes Sándorral beszélget Elmer István
Kiadó:
Kariosz Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2008
Címkék:
Sorszám: 569
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
A mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. Kiadják a szociális népmozgalmak.
Kiadó:
Kovrig Béla
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1944
Címkék:
Sorszám: 996
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Bálint Sándor, a tudós és a politikus
Kiadó:
Barankovics István Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2007
Címkék:
Sorszám: 595
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Bálint Sándor, Eckhardt Sándor és Barankovics István „igazoló jelentése” a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
269- 286.o.
Sorszám: 606
Dokumentumtípus:
videó
Tétel cím:
Barankovics István az Ősök tere műsorában (video)
Sorszám: 607
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István előterjesztése az emigráció kultúrpolitikai programja tárgyában a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának ülésén, New York, 1952.
Megjelenés helye:
New York
Megjelenés éve:
1952
Sorszám: 608
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István felszólalása a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságában. 1956.
Megjelenés éve:
1956
Sorszám: 609
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Barankovics István levelei Szőnyi Zsuzsához. (Közread., bev. és jegyz. ell.) Szőnyi Zsuzsa
Befoglaló mű adatai:
In: Távlatok. – 12-13.
Megjelenés éve:
1993
Terjedelem:
510-525. p.
Sorszám: 605
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Barankovics István „Pro memoria”-ja a Magyar Katolikus Püspöki Kar részére
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
194-203.o.
Sorszám: 165
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Báró Altorjai Apor Vilmos püspök győri sajtójából. Válogatás
Kiadó:
[Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár]
Megjelenés helye:
[Győr]
Terjedelem:
[42] t.
Sorszám: 665
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Demokrácia - kereszténység – humanizmus. Giesswein Sándor, a modern kereszténydemokrácia közép-európai előfutára
Kiadó:
Barankovics István Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1994
Címkék:
Sorszám: 666
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Dessewfy Gyula visszaemlékezése Barankovics Istvánra. (Curitiba – Brazília. é.n. kézirat)
Sorszám: 668
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Dr. Prohászka Ottokár konferenciabeszédei, melyeket mondott 1915. március 28-tól 31-ig a Szociális Missziótársulat és a Kath. Nővédő Egyesület lelkigyakorlatain
Kiadó:
Stephaneum Nyomda
Megjelenés éve:
1915
Sorszám: 674
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Egy katolikus keresztény párt szervezésének kísérlete
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
241-248.o.
Sorszám: 678
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Élő kereszténység. Prohászka Ottokár. (Szerk. és az utószót írta Frenyó Zoltán)
Kiadó:
Kairosz
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1998
Sorszám: 679
Dokumentumtípus:
visszaemlékezés
Tétel cím:
Emlékezés egy magyar kereszténydemokrata államférfiúra. Mézes Miklós visszaemlékezése Barankovics Istvánra
Kiadó:
Niagara Falls
Megjelenés helye:
Kanada
Megjelenés éve:
1984
Sorszám: 680
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
Emlékeztető a Demokrata Néppárt működéséről. 1947. augusztus 1-től 1948. július 15-ig
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
320-333.o.
Sorszám: 1076
Tétel cím:
Három szociális apostol : Prohászka Ottokár - Kerkai Jenő - Apor Vilmos
Befoglaló mű adatai:
In: Prohászka-tanulmányok, 2007-2009. A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. (szerk. Mózessy Gergely)
Kiadó:
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt.
Megjelenés helye:
Székesfehérvár
Megjelenés éve:
2009
Terjedelem:
81-93. p.
Sorszám: 1046
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Híven önmagunkhoz. Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról. (Szerk. Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós)
Kiadó:
Barankovics Akadémiai Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2001
Sorszám: 777
Tétel cím:
Isépy Tamás által az Országgyűléshez benyújtott irományok
Címkék:
Sorszám: 786
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Juhász Vilmos emlékezete. Írta és összeáll. Barankovics István
Kiadó:
N.Y.Magyar Biz.
Megjelenés helye:
New York
Megjelenés éve:
1968
Sorszám: 846
Tétel cím:
Megemlékezés Isépy Tamásról a Parlamentben (2004)
Megjelenés éve:
2004
Címkék:
Sorszám: 847
Tétel cím:
Megemlékezés Varga Lászlóról a Parlamentben (2003)
Megjelenés éve:
2003
Címkék:
Sorszám: 857
Dokumentumtípus:
videó
Tétel cím:
Mindszenty és Barankovics. Hír TV Ősök tere.
Sorszám: 858
Tétel cím:
Mindszenty József feltételei a DNP vezetői számára és a DNP vezetőinek állásfoglalása
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
286-290. o.
Címkék:
Sorszám: 859
Tétel cím:
Mindszenty József válasza Cavallier József, Kodály Zoltán és Szekfű Gyula levelére
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
333-339. o.
Címkék:
Sorszám: 881
Tétel cím:
P. Kerkai Jenő és Mindszenty hercegprímás levelei
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
248-257.o.
Címkék:
Sorszám: 882
Tétel cím:
P. Nagy Töhötöm igazoló jelentése
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1957
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
257-269.o.
Címkék:
Sorszám: 1071
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Prohászka-tanulmányok 2007-2009. A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. (Szerk. Mózessy Gergely Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2009.
Kiadó:
Író Gergely Alapítvány
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 899
Dokumentumtípus:
monográfia
Tétel cím:
Prohászka-tanulmányok 2007-2009. A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. (Szerk. Mózessy Gergely)
Kiadó:
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt.
Megjelenés helye:
Székesfehérvár
Megjelenés éve:
2009
Sorszám: 915
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Slachta Margit nővér
Befoglaló mű adatai:
In: A holokauszt és a keresztény világ. Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival. (szerk. Carol Rittner, Stephen D. Smith és Irena Steinfeldt) Egyházfórum.
Kiadó:
Balassi, cop.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2009
Címkék:
Sorszám: 916
Tétel cím:
Slachta Margit, az első magyar nőképviselő politikai működése
Kiadó:
Keresztény Női Tábor – Stephaneum Ny.
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1922
Címkék:
Sorszám: 919
Tétel cím:
Sugárzó élet. Válogatás Slachta Margit testvér gondolataiból. (vál. Söjtöry Ágota)
Kiadó:
Szociális Testvérek Társasága Magyarországi Kerülete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1993
Címkék:
Sorszám: 1075
Tétel cím:
Sugárzó élet. Válogatás Slachta Margit testvér gondolataiból. (vál. Söjtöry Ágota)
Kiadó:
Szociális Testvérek Társasága Magyarországi Kerülete
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1993
Címkék:
Sorszám: 943
Tétel cím:
Szőnyi Zsuzsa Barankovics Istvánról. A Triznya-kocsma
Kiadó:
Kortárs Kiadó
Megjelenés éve:
1999
Terjedelem:
35-36.
Sorszám: 1079
Tétel cím:
Tizenhárom életrajz. (Többek között Barankovics István és Slachta Margit)
Kiadó:
Tankönyvkiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1990
Periodika adatai:
52.
Sorszám: 970
Dokumentumtípus:
tanulmány
Tétel cím:
Török Bálint: "Ön nem evilági ember" - Híven önmagunkhoz. Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról (Magyar Szemle. - 12. (2003) 3-4., p. 177-182.)
Megjelenés éve:
2003
Sorszám: 972
Tétel cím:
Varga László napirenden kívüli felszólalása a Parlamentben (1997)
Megjelenés éve:
1997
Címkék:
Sorszám: 973
Tétel cím:
Varga László napirenden kívüli felszólalása a Parlamentben (2001)
Megjelenés éve:
2001
Címkék:
Sorszám: 974
Tétel cím:
Varga László S.J.: Mit ér Nagy Töhötöm vallomása? Jezsuita Portál. Jezsuita történelmi tár.
Címkék:
Sorszám: 975
Tétel cím:
Varga László, mint korelnök
Címkék:
Sorszám: 547
Dokumentumtípus:
forrás
Tétel cím:
„Berényi” ügynök 1961. szeptember 4-én írt jelentése a Demokrata Néppárt vezetőiről
Befoglaló mű adatai:
In. Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP 1945-1949, Bibó és a DNP 1956.
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2011
Terjedelem:
360-365. o.
Sorszám: 578
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
András Imre
Tétel cím:
Páter Kerkai Jenő életműve és a KALOT. In. Kereszténység és közélet: tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapjára (szerk. Bagdy Gábor, Gyorgyevics Miklós, Mészáros József)
Kiadó:
Barankovics Akadémiai Alapítvány
Megjelenés helye:
Budapest
Tematika:
Címkék:
Sorszám: 592
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balássy László
Tétel cím:
Apor Vilmos a vértanú püspök
Kiadó:
Ecclesia
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1989
Címkék:
Sorszám: 594
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Bálint József – Kozma Róbert
Tétel cím:
KALOT- Kerkai Évkönyv. Jubileumi Kalendárium 1904- 2004.
Kiadó:
Katolikus Népfőiskolai Mozgalom
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2003
Címkék:
Sorszám: 255
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balla Borisz
Tétel cím:
A lélek útjai. Útijegyzetek, cikkek, tanulmányok
Sorozat adatai:
Magyar kultúra könyvtára, 1-2.
Kiadó:
Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
1934
Terjedelem:
195 p.
Sorszám: 32
Dokumentumtípus:
monográfia
Szerzőségi adat:
Balogh Andor, Kovrig Béla [szerk.]
Tétel cím:
Társadalompolitikai feladataink
Kiadó:
[s.n.]
Megjelenés helye:
[s.l.]
Megjelenés éve:
1926
Sorszám: 596
Dokumentumtípus:
tanulmány
Szerzőségi adat:
Balogh Gábor
Tétel cím:
Barankovics István és az evangéliumi szocializmus
Befoglaló mű adatai:
In. A hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből (szerk. Békés Márton, Majoros István)
Kiadó:
ELTE BTK Történeti Intézet
Megjelenés helye:
Budapest
Megjelenés éve:
2006
Sorszám: 69
Dokumentumtípus:
videó
Szerzőségi adat:
Balogh László [rend.]
Tétel cím:
Kereszténydemokrácia Magyarországon [Tart.: Barankovics István visszaemlékezése New York, 1970. - Farkas Dénes beszéde a Magyar Rádióban 1956. november elsején. - A Hazánk 1956-ban megjelent forradalmi száma. - Plakátok az 1947-es országgyűlési választási kampányból]
Kiadó:
VTCD
Megjelenés helye:
Budapest
Terjedelem:
1 DVD (100 min)
Megjegyzés:
EZ A VIDEÓ VAN FENN A HONLAPON, DE A BIBLIOGRÁFIÁBA MÉG NEM TETTÜK BE AZT HISZEM, ELLENŐRIZNI KELLL