Barankovics Alapítvány saját kiadványai

A legördülő menüből lehetőség van évszám szerint szűkíteni a találatokat

2015

Kereszténydemokrácia Tudásbázis projektünk részeként, az Európai Néppárt (European People’s Party) támogatásával jelentetjük meg Pascal Fontaine: Voyage to the Heart of Europe (1953–2009) a Racine Kiadónál 2009-ben eredetileg francia nyelvű munkáját, amelyet azóta már az Unió számos nyelvére lefordítottak.

2012

Minden Nemzet egyszeri és megismételhetetlen olyan sajátos értékgazdagság, amit csak és kizárólag az az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek.

2011

Keleti Jeremiás nyolc esztendeig volt távol családjától. Szibériából gyalog teszi meg az utat faluja, Szeretföld határáig.

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a Barankovics István Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet által 2010 októberében szervezett konferencia a népesség egészségi állapotával kapcsolatos kérdéseket tűzte napirendre.

Erdély legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor szavait adom Önnek is útravalóul: "Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk: erdélyi magyarokul, őseink nyelvében és vallásában, gyermekeink fényes tekintetében és a szülőföldhöz való ragaszkodásban."

"Emberi jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket soha többé nem rendeljük alá másoknak, és megcselekedjük a nemzet közjogi egyesítését."
Tovább a könyvhöz

2010

A fiatal író új kötete a kelet-európai - ezen belül is a magyarországi és romániai - rendszerváltozás és az azt követő két évtized élményanyagából táplálkozik. Rákérdez az egyén szabadságára is.

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság 2009 októberében "A krízis, mint esély" címmel rendezett műhelykonferenciát.

A címválasztás utal a jelenkori Magyarország súlyos gazdasági, társadalmi és politikai válságára, amelyek értékválsággal is összefonódnak.

Ha a keleti ember a Nyugat érdeklődésének bármely megnyilatkozásával találkozik, akkor az mindig bizalmatlanságot, szemérmes tartózkodást vagy aggodalmat vált ki belőle.

A kíváncsiskodás zavarja a keleti ember szemérmességet, s legszemélyesebb világának megsértését látja benne.

A könyv a KDNP vasuti szakembereinek elképzelését tartalmazza a nemzeti vasút újjáépítéséről, a jó vasút, a mi vasutunk megteremtéséről.  Nemzeti vasútról ma már elszigetelten, az Európai Unió közlekedési rendszerét figyelmen kívül hagyva nem lehet beszélni.

Egy kereszténydemokrata politikus - Semjén Zsolt - DVD

Kálvin és Luther találkozása című kiadvány

A krízis, mint esély című konferencián elhangzottak kiadványban való megjelentetése

Iskola, erkölcs, tudás című konferencia oktatáspolitikai kiadvány

A kötet az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem által 2007 novemberében rendezett azonos című konferencián elhangzott előadások szerkesztett, írott változatát tartalmazza.

Simicskó istván: Nemzeti értékeink védelmében

"...addig van magyar jövő, amíg vannak, akik áldozatok árán, ellenállás esetén is képviselik az erkölcs és az igazság szellemét."Lévai András

A kötetet alkotó írások a jó rend négy jellemzőjének a tökéletlenséget, a tekintélyt, a szabadságot és a súrlódást tartják. A tökéletlenség az utópikus reményekkel szemben felszámolhatatlannak tűnő emberi esendőség, kontingencia és pluralitás következménye. Egyben ez a súrlódásaink, konfliktusaink forrása.

Gyakran emlegetik hazánk mai szorult helyzetében, hogy kitörési lehetőségeink egyik legfontosabb bázisa a magyar ember kreativitása. Ismeretes, hogy az ipar, az egészségügy, és más területek leépülés miatt szakembereink, tudósaink közül egyre többen engednek a csábításnak és külföldön hasznosítják tudásukat.

"Mély és megható darab! Rendkívüli közelségbe hozza az olvasóhoz a Politikust, Ügyvédet, Írót, Férjet, az Embert - azaz Varga Lászlót, Laci bácsit - illetve, ahogyan Ő szerette, ha hívják: "Laci bátyánkat".

Oldalak