Pascal Fontaine: Út Európa szívébe

Kereszténydemokrácia Tudásbázis projektünk részeként, az Európai Néppárt (European People’s Party) támogatásával jelentetjük meg Pascal Fontaine: Voyage to the Heart of Europe (1953–2009) a Racine Kiadónál 2009-ben eredetileg francia nyelvű munkáját, amelyet azóta már az Unió számos nyelvére lefordítottak. A magyar nyelvű szakirodalomban hiánypótlónak tekinthető kötet az európai kereszténydemokrácia történetének egyik csúcsteljesítményét, az Európai Unió létrehozását, majd benne az európai kereszténydemokraták és az Európai Néppárt történetét dolgozza fel 2009-ig.

A magyar bővített kiadásba beillesztettük a hazai kereszténydemokráciának az európai úttól sokban eltérő történetét is, amelynek megírásához a tudásbázis kutatócsoportjának tagjai nem egy esetben komoly alapkutatásokat folytattak az irattárakban és levéltárakban.

A közelmúlt feltárására irányuló munkájuk nem valósulhatott volna meg az Európai Néppárt és Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása nélkül, amit ezúton is köszönünk. Köszönjük továbbá a magyar fejezetek szakmai lektorának, Izsák Lajosnak, valamint a fordítás nyelvi szaklektorának, Petrás Évának a gyors és korrekt munkát; a magyar kiadás szerkesztőjének, Kiss Mária Ritának a kutatócsoport szakmai munkájának koordinálását; a magyar fejezetek szerzőinek, Szabó Róbertnek, Petrás Évának és Kiss Mária Ritának az alapkutatásokba fektetett komoly munkáját, és nem utolsó sorban kutató asszisztensünknek, Lukácsi Katalinnak a sokrétű segítségét.

A gyors áttekintés kedvéért, kiadványunkat elkészítettük online lapozható formátumban is, így gyors képet kaphatnak a projektől a témában érdeklődők.

A kiadvány egyébként nemcsak pdf formátumban hanem, epub formátumban is letölthető.